21 september 2014

#273. Fjortonde söndagen efter Trefaldighet…

"Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig." (Johannes 17:18–23)
Jesus vet att slutet på hans jordiska gärning närmar sig. Vad finns det kvar att göra när slutet är nära? När det mesta redan är sagt och gjort återstår inget annat än att be. Så Jesus ber och han ber för oss. Han ber för dig, för mig och för alla människor – för oss alla som är Guds mänsklighet. När han ber så ger han oss samtidigt svar på några av frågorna som människan har ställt ända sedan Jesus gav sig till känna i världen. Ända sedan Gud Fader allsmäktig själv uppenbarade sig i Sonens gestalt och för all framtid förändrade tillvarons villkor för varje människa och hela mänskligheten.

Ända sedan dess har människan undrat vem det var som uppenbarade sig där och då. Vem som fortfarande uppenbarar sig här och nu. Med andra ord – vem är den Gud som uppenbarar sig? Den frågan får följdfrågan: vad gör denna någon som uppenbarar sig? Alltså, vad gör Gud? Om Gud nu gör något så vad innebär det? Vad åstadkommer det Gud gör? Eller, vad får det Gud gör för konsekvenser? Svaret Jesus ger oss är förförande enkelt och samtidigt nästan obegripligt. Svaret är Fadern, Sonen och den Heliga Anden.

Så, vem är Gud? Jesus ber till Gud Fadern. Denna någon som har sänt Sonen som en uppenbarelse av sig sig själv till sin mänsklighet. Till sin mänsklighet därför att Gud Fadern har bringat allt som är till existens ur intet. Till sin egen mänsklighet, därför att livet och allt levande är Gud Faderns egen skapelse. Gud är Fadern som uppenbarar sig själv genom att sända Sonen till världen för hela mänsklighetens skull. Den kvarvarande och levande sanningen om det uppenbarelsens mirakel som en gång för alla har förändrat allt är den Heliga Andens levande liv.

Med, i och genom den Heliga Andens levande fortgår den uppenbarelse som hände där och då. Den Heliga Andens levande liv är gårdagens, dagens och morgondagens pågående uppenbarelse av Faderns uppenbarelse i Sonen Jesus Kristus. Den Heliga Andens levande liv är vad som knyter samman Fadern med Sonen och Sonen med Fadern. Och det är inget annat än den Heliga Anden som knyter samman Sonen med hela mänskligheten och hela mänskligheten med Sonen och genom Sonen med Fadern. Så, vem är Gud? Ingen annan än Fadern, Sonen och den Heliga Anden.

Vad gör då Gud? Gud uppenbarar sig. Det kan låta banalt och enkelt. Men det är ett absolut och fantastiskt mirakel att det har hänt, att det händer och att det kommer att hända igen. Guds uppenbarelse har en form som ingen kan förutse eller förutspå. När Gud uppenbarar sig så sker det alltid på ett nytt sätt. Formen för Guds sätt att uppenbara sig varierar i det oändliga. Men innehållet är alltid detsamma. Innehållet är alltid det glada budskapet om att döden inte är livets slut. Det är den härlighet som Gud Fadern har gett sin mänsklighet genom Gud Sonen. För att vi alla en gång ska bli ett med Gud och med varandra.

På samma sätt som Sonen är ett med Fadern i Anden ska varje människa och hela mänskligheten fullkomnas och bli och vara ett med sin skapare Fadern genom Sonen i Anden. Att vara i Anden är inget annat och inget mindre än att vara vid liv, att vara levande. Så, vad gör Gud? Jo, Gud har befriat, befriar och ska befria varje människa – utan undantag – och hela mänskligheten från dödens intighet. Det har skett, det sker och det kommer fortsätta att ske i, med och genom  uppenbarelsen av Fadern, Sonen och Anden.

Vad får alltihop för konsekvenser? Jesus ber att världen ska ”förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.” Om eller när vi förstår att ta uppenbarelsens mirakel på allvar då sker just det. Om eller när vi förstår att Fadern på riktigt med Anden älskar Sonen då förstår vi att Fadern även älskar oss. Då kan vi förstå att Gud älskar dig, mig och varje annan människa. Alla människor och allt levande utan undantag. Om eller när vi på riktigt förstår att varje människa är älskad av Gud då förändras allt. Igen. Och igen. Och igen. Då kommer vi att förstå att Anden lever i oss. Samma Ande som lever i Fadern och i Sonen. Alldeles på riktigt.

Då kommer vi att förstå att vi alla är ett. Att vi alla hör samman med Fadern och Sonen i Anden och att vi hör ihop med varandra. Om vi på riktigt förstår det så finns det inte längre några främlingar. Då finns det bara systrar och bröder. Då kan vi faktiskt på riktigt se att vi alla är syskon, att vi hör ihop med varandra och att vi alla hör ihop med allas vår Gud. Denna någon som har skapat och som skapar allt som är, som befriar från dödens intighet och som är det levande livets innersta mirakel – Fadern, Sonen och den Heliga Anden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar