24 december 2014

#277. Julens afton…

"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn." (Lukas 2:1–5)
Maria är havande. Med det kommande barnet bär Maria på en stor och alldeles fantastisk hemlighet. En hemlighet vars betydelse och mening så småningom ska uppenbaras för hela mänskligheten och för alla människor. När hemligheten som Maria bär på har avslöjats och uppenbarats så förändras allt. Hela tillvarons dåtid, nutid och framtid, människans och mänsklighetens hela livsbetingelser – allt kommer att förändras och ingenting kommer därefter att vara som förut.

Den lilla pojken som Maria alldeles snart ska föda kommer att vara en alldeles vanlig liten pojke – och ändå inte. Han kommer att få namnet Jesus och hans liv, hans död och hans mirakulösa uppståndelse från döden kommer att skaka om grundvalarna för mänsklighetens och för varje människas hela existens. En helt ny verklighet ska öppna sig och bli till när det visar sig att det är Gud själv som uppenbarar sig och ger sig till känna med och i den lilla pojken som snart ska födas.

Det är ju förstås alldeles för fantastiskt, för otroligt och för radikalt för att egentligen kunna vara sant. Och ändå är det just alldeles sant. Det är sant att Gud lät sig födas till en vanlig människa av en vanlig kvinna här i vår alldeles vanliga verklighet. Det är sant att Gud själv där och då visade oss och hela mänskligheten att den levande Gud som skapar livet kompromisslöst delar livets och levandets villkor tillsammans med hela sin skapelse. Så till den milda grad att Gud lät sig födas till världen i form av en skyddslös liten pojke. Gud lät sig själv bli till här i den ständigt blivande tiden, som är livets utrymme och vårt livs gränser. Det är sant att just den Gud som skapat och som skapar tillvarons livsvillkor har klivit in i och gett sig till känna för oss människor här i den tid som är vårt eget livsutrymme. Det är inget mindre än ett fantastiskt, otroligt och bedövande radikalt mirakel som är alldeles sant.

Allt det där och mer ändå ligger ännu i framtiden för Maria och för mänskligheten. Ännu är ingenting avslöjat. Ännu har ingenting hänt av allt det som ska komma att hända. Maria är än så länge en av historiens alla anonyma kvinnor som gör sig redo att gå igenom både fara och smärta för att föda nytt liv till världen. Världen som är så upptagen av sig själv. Där kejsare och kungar organiserar för att ta upp skatt. Här, mitt i den värld som är så upptagen av sig själv, bär Maria på den fantastiska hemligheten. Ännu vet ingen. Men snart är det dags. I kväll och i natt inleds det uppenbarelsens mirakel som en gång för alla ska förändra allt för alla människor. Och för varje människa.

Maria är havande. Dagen, kvällen och natten är fyllda av en stor förväntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar