1 januari 2018

#511. Nyårsdagen…

”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.” (Hebreerbrevet 13:5-8)
Den nya årets första dag. Det är dags att sätta punkt för det som har varit. Dags att göra ett avslut för att ta emot en ny början. Var och en av oss har ett eget år att blicka tillbaka på. Vi bär med oss det gångna årets glädjeämnen, mödor och lärdomar.

Några av oss har varit tvungna att ta avsked av någon vi har älskat. Någon vi kanske fortfarande älskar men nu saknar djupt. Livets villkor är sådant att vi får ha varandra till låns en stund på jorden. Men en dag ska vi alla förlora varandra.

Några av oss har fått ta emot den fantastiska glädjen som finns i ett nyfött barn i familjen, i släkten eller bland vännerna. En ny medlem i vår gemenskap som skapar glädje och tacksamhet omkring sig bara genom att finnas till. Sådär som bara barn kan göra.

Några av oss har under året upplevt hur trasigt det kan bli när en relation går sönder. Någon annan har den nya förälskelsens berusande glädje i sitt hjärta. Många har burits genom året av den bestående kärlekens trygghet. Våra relationer till andra och varandra har sett olika ut.

Livet har förändrats och livet förändrar oss alla. Hela tiden.

I det stora gemensamma har det gångna året varit händelserikt. Allt har inte varit posititivt. Tillsammans med världens alla människor står vi inför stora förändringar och inför stora utmaningar i det nya år som har börjat gry. Vi har ett stort gemensamt ansvar. Var och en av oss har att ta sitt ansvar där vi kan och på de sätt som vi orkar och förmår.

Ingen har ansvar för allt, men alla kan ta ansvar för något.

Ingen av oss är ensam i allt detta. Varken i det som har varit eller i det som ska bli. Vår Herre sviker aldrig. Vår Herre överger aldrig någon enda människa. Mänskligheten och varje människa kan förtröstansfullt och på riktigt säga: Herren är vår hjälpare, vi har ingenting att frukta. Vi kan på riktigt och tillsammans i kristen tro ta emot det nya året utan fruktan.

I förvissning om att Faderns löften är sanna kan vi möta allt det som våra liv är fyllda av med förtröstan och tillit. Glädje, sorg, hopp och förtvivlan. Förlust, saknad, kärlek och gemenskap. Allting som ryms i livet. Fadern har en gång för alla uppenbarat sig i Sonen Jesus Kristus för att bortom alla tvivel visa oss alla att vår Herre finns här hos oss, med oss och för oss. Alltid.

I sin trofasthet är Jesus Kristus densamme igår, idag och i evighet. Ingen av oss är någonsin lämnad ensam. Vår Herre har delat livet med var och en av oss under året som har gått. Ofta omärkbar, ibland påtaglig, alltid närvarande. Jesus Kristus fortsätter att dela livet med oss alla i och under hela det år som nu kommer oss till mötes. Varje dag. Hela tiden.

Lita på att det är sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar