21 februari 2018

#513. Fastetid…

Fastan och fastetiden påminner oss om livets allvar. Om livet i skuggan av den död som ska bli allas och vår egen en dag. Fastan påminner om den ofrånkomliga dödens skugga. Skuggan av det okända som vi alla anar i fjärran. Den yttersta gränsen för vår existens i tiden. Men, livets mål och mening är inte döden. Det mänskliga livets mål och mening är uppståndelsen. Fastan påminner om livets allvar och leder oss fram till döden på korset, och förbi, vidare till något nytt.

Påskdagens uppståndelse har hänt en gång för alla. Jesus uppstod från döden, en gång för alla där och då. Samtidigt är uppståndelsen inte ännu, här och nu. Uppståndelsen är Guds överhöghet över allt som är och uppståndelsen är innehållet i och hela meningen med Jesu liv, förkunnelse, och gärning från den första dagen han blev till.

Jesus har ingenting med religion att göra. Meningen med och innehållet i Jesu liv är att han förkroppsligar och manifesterar det för oss oåtkomliga, obegripliga, ofattbara förverkligandet av den omöjliga möjligheten som ligger långt utanför våra mänskliga förmågor i relation till livet och döden: ”Se, jag gör allting nytt.”

Uppståndelsen innebär evighet. Det är inte ett världsligt, jordiskt eller timligt något. Det som finns här i tiden har ännu inte nått fram till dödens gräns, där Gud Faderns rike tar vid. Allt som är i tiden måste passera tidens yttersta gräns och dö för att träda in i evighetens liv. Evigheten? Är det igår, imorgon, idag? Är det alltid? Eller aldrig? Svaren är både ja och nej på alla frågor om evigheten. Vår tid ligger i Guds händer, men Guds tid ligger inte i våra händer. Dagen då var och en av oss ska kliva över tröskeln finns redan, men ännu inte.

Uppståndelsen är den nya världen. Avslöjandet av meningen med verkligheten, avslöjandet av meningen med det liv som kommer ur döden, kunskapen om livets ursprung i Gud Fadern. Uppståndelsen är en revolutionär process som ska omkullkasta allt och skapa nytt. Något fullständigt och absolut annorlunda. ”Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.” Det finns ingen sammanblandning, ingen bro och inga stadier mellan det som är och det som ska bli. Det som ska bli är inget annat än ett absolut och ett fullständigt rent mirakel. Något nytt som aldrig tidigare skådats.

Det finns ett fragment av innehållet i uppståndelsens mirakel som är tillgängligt här och nu. Ett något som skvallrar ett litet något om uppståndelsens verklighet. Syndernas förlåtelse. Genom och med förlåtelsens ord skapas något nytt – en förlåten och befriad människa som är upptagen i Guds rikes verklighet. En kärlekens, nådens och godhetens triumf i en värld av förfall och ondska.

Uppståndelsen är ett nytt förkroppsligande. Det finns en frälsning, våra kroppars frälsning. Jesus uppstod kroppsligen från döden. På samma sätt ska det bli med var och en och oss alla. Lika kroppsliga och förgängliga som vi har fötts in i tiden ska vi kroppsliga och oförgängliga uppstå från döden. Uppståndelsen i Jesus efterföljd är kroppslig eller inte alls.

Uppståndelsen är människans och mänsklighetens unika erfarenhet. Gud Fadern och Gud Fadern allena är subjektet i den bibliska berättelsen. Gud Fadern är subjektet som omsluter hela den mänsklighet och varje människa som lever i tiden. Gud Fadern är den någon som med ett direkt tilltal skapar livets levande i varje enskild individ. Det levande livet som inte låter sig hindras eller begränsas av döden

Uppståndelsen handlar om och riktas till varje individuell människa. Var och en som känner sig själv här i verkligheten och i tiden. Som agerar, skrattar, gråter, lider och är ett enskilt tänkande subjekt i den stora mänskliga gemenskapen. Du är den människa det handlar om. Uppståndelsen handlar om dig, mig och oss. Löftet är riktat och givet till dig. Det är du som avses. Det handlar om dig och det är i dig som löftet ska uppfyllas. Du är platsen där det ska hända. För Gud finns inga åskådare. Det finns bara Guds älskade barn som är vad de är i, med och genom Guds kärlek, nåd och barmhärtighet.

Detta är vår gudagivna existens. Lita på att du är Guds älskade barn. Lita på att du i varje ögonblick är omsluten av Guds gränslösa kärlek, nåd och barmhärtighet. Lita på den kristna trons löfte om uppståndelse. Det fantastiska löftet som säger till var och en och oss alla – döden är inte livets slut. ”Se, jag gör allting nytt.”

  • Barth, Karl, 2011: Biblical Questions, Insights and Vistas. I: The Word of God and Theology. New York: T&T Clark. S. 95-100.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar