27 juni 2018

#525. Tala till punkt…

I tidningen Journalisten ställer Sofia Lilly Jönsson angelägna frågor om journalistisk – och om journalisters – integritet i relation till kyrkokansliets och ärkebiskop Antje Jackeléns PR- och opinionsbildningsarbete. Det hela illustreras med belysande exempel från podden ”Tala till punkt med ärkebiskopen."

Ärkebiskop Antje Jackelén är ingen duvunge, hon är en fullfjädrad mediespelare med en stor uppsättning PR-folk, mediastrateger och kommunikatörer. Hon ingår i ett sammanhang – ärkebiskopen är den offentliga och mediala kanalen för olika intressen i, omkring och utanför Svenska kyrkan som inte alltid syns för vad de är. Podden är en del av den kyrkliga PR- och opinionsbildningsapparat som Antje Jackelén har gjort sig till en del av.

Integritet är ofta en förutsättning för förtroende. Integritet är en generell bristvara och är därför extra viktig i sammanhang där integritet är en absolut förutsättning för förtroende och trovärdighet, i relation till journalistik till exempel. Därför är det lite förvånande att välkända journalister tummar på integriteten och låter sig bli brickor i kyrkokansliets och ärkebiskopens spel om opinionen i och omkring Svenska kyrkan med den där podden.

De låter sig nyttjas för att legitimera kyrkokansliets och ärkebiskopens opinionsbildning. För tro inget annat – väl ansedda namn bjuds in till ärkebiskopen podd för att legitimera Antje Jackeléns röst i den offentliga debatten. Poddens samtal är mest ett medel för ändamålet att stärka ärkebiskopens varumärke på den mediala marknaden med hjälp av välkända och väl ansedda namn. Innehållet är underordnat den funktionen.

Det är säkert roligt för den som blir inbjuden till Uppsala för att träffa Antje Jackelén och prata in en podd med henne. Men det är naivt om man inte tror att det som sägs i podden kan komma att användas i helt andra sammanhang på sätt man kanske inte förstår i relation till konflikter man inte känner till. Ty, sådan är opinionsbildningsbranschen.

1 kommentar:

  1. Inga kommentarer...? Må det då falla på min hedniska lott att understryka att denna text i sin kritiska men precisa udd är lika förtjänsfull som det mesta jag varit nog lyckligt lottad att få tillfälle att läsa av Din hand... Med relevanta länkar ofta försedd är Dina texter därtill pedagogiska mästerverk, som borde användas som exempel på god argumentationsanalys - inte minst på statliga teologiska fakulteter och SveK:s prästseminarier... Med ÄB:s egna honnörsord - mottot för hennes "forsknings" vagga, Lunds universitet: ad utrumqve paratus - beredd till bådadera - till kritik såväl som självkritik... När såg någon senast till den alluderade självkritiken? Tack, gode Patrik, för att Du härdar ut i min barndoms - av SveK idag usurperade - kyrka - och därtill har kraft och skicklighet att kritisera "den skändliga"...
    Cudos to you!
    Martin Olsson
    Lund

    SvaraRadera