8 juni 2014

#261. Pingstdagen…

Heliga Ande!

De kände Dig som Ruach Elohim,
den levande Anden som gav liv
åt allt levande.

De kände Dig som vägmärket,
ledsagaren från fångenskapen,
tillbaka till löftets hem.

Heliga Ande!

De kände Dig som elden,
eldens lågor som åt sina offer
på templets altare.

De kände Dig som Ruach Mikeddem,
den förbrännande vinden från öster,
vedergällningens ödeläggelse.

Heliga Ande!

De kände Dig som Pneuma de Theo,
urtidens Ande som i duvans dräkt
fyllde Honom vi följer.

De kände Dig som kärlekens ögon,
ögon som såg och älskade
med samma genomträngande blick.

Heliga Ande!

De kände Dig som naturens kraft,
som grät med regnets tårar
när vi dödade Honom.

De kände Dig som Hans närvaro,
starkare än dödens frånvaro,
som vände förtvivlan till hopp.

Heliga Ande!

De kände Din kvardröjande blick,
seende med osedda ögon
den som ingen annan ser.

De kände Din förlåtelse,
kärlekens sanning,
mitt i vår levda verklighet.

Heliga Ande!

Ge oss liv!
Led oss hem!
Bränn oss rena!
Fyll oss!
Se oss!
Gråt med oss!
Väck vårt hopp!
Förlåt oss!
Älska oss!

Heliga Ande!

Kom!
Var oss nära!
Påminn oss
om att Du är här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar