11 juni 2014

#263. Kort paus...

Halleluja! 
Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn nu och för evigt!
Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet.
Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner — vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. 
Halleluja!

(Psaltaren 113)

Efter en kort paus återupptas skrivandet här veckan efter midsommar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar