21 april 2016

#384. Jag är inte rädd…

”What, then, is theology? According to these foregoing statement, by which we described its place, theology can only be theologically defined. Theology is science seeking the knowledge of the Word of God spoken in God’s work—science learning in the school of Holy Scripture, which witnesses to the Word of God; science laboring in the quest for truth, which is inescapably  required of the community that is called by the Word of God. In this way alone does theology fulfill its definition as the human logic of the divine Logos.” (Karl Barth) 
”Men det finns en rädslans teologi som tycks vilja värja sig mot att inte ha grepp om hela sanningen, en rädslans teologi som främst tycks vilja hävda svart och vitt, rätt och fel. Den teologin bekymrar mig. Den teologin tycks inte vilja ha någon annan dialog än den som i långa loppet syftar till alla ska tro på samma sätt.” (Biskop Åke Bonnier)
Nej, teologi handlar inte om rädsla. En ”rädslans teologi” är ingen teologi alls. Det går inte att formulera eller konstruera en teologi som bygger på rädsla. All teologi utgår från den glädje som finns i det glada budskapet om Jesus Kristus. Teologi är per definition en glad verksamhet och en glad vetenskap. Lite tröttsamt det där, att meningsmotståndare tillskrivs negativa känslors åsikter som sedan argumenteras mot. Bättre att hålla sig till sakfrågorna.

Det teologiska sökandet efter sanningen om vem Gud är bygger på och är helt och hållet beroende av tidigare generationers erfarenheter, tänkande, frågor och slutsatser. Frågan om vem Gud är hänger inte rotlös i luften. Kyrkans erfarenhet, texter, teologi, liturgi, tradition och sakrament bär kyrkans teologi in i vår tid och alltihop är djupt rotat i en historisk erfarenhet som man inte kan bortse från om man gör anspråk på att säga något teologiskt relevant om vem Gud är. Den kristna kyrkans teologi och bekännelse handlar om vem Gud faktiskt är. Inte om anpassning till andra religioners uppfattningar. Vill man tala om den gud som den kristna kyrkan talar om behöver man tala som kyrkan talar om Gud. Annars talar man helt enkelt om någon annan gud.

Bonnier skriver: ”Inget kyrkomöte, ingen trostribunal, kan styra över Guds heliga Ande.” Det är förstås sant. Men det betyder inte att det går att påstå, säga eller skriva hur och vad som helst och hävda att det är sant i relation till vem Gud är. Kyrkan har genom århundradena lärt sig att urskilja ganska mycket som sanningsenligt kan påstås om vem Gud är. Kyrkan vet inte allt om Gud. Men ganska mycket. Nej, det handlar inte om att alla ska tro på samma sätt. Men kyrkan vet av erfarenhet att det finns sådant som vi med stor säkerhet kan hålla för sant om vem Gud är. Det betyder också att det finns sådant som vi med lika stor säkerhet kan betrakta som osant. Det bekymrar mig om en biskop inte förstår skillnaden.

Om någon vill påstå något om vem Gud är så är var och en fri att göra det. Men, om man gör anspråk på att tala eller skriva om den gud som kyrkan känner som Gud då behöver det som sägs eller skrivs prövas mot det som kyrkan vet och håller för sant. Man behöver då grundligt argumentera för sin sak medveten om att kyrkans sanning om vem Gud är står fast tills förankrade, starka och erkända argument övertygar om annat. Det räcker alltså inte att bara påstå något lite vad som helst och sedan förvänta sig att det ska betraktas som sant i relation till vem Gud är. Inte ens om man råkar vara biskop i Svenska kyrkan.


PS. Om någon undrar varifrån jag fått en stor del av mitt sätt tänka om de här frågorna – läs gärna Robert W. Jensons Canon and Creed och hans Systematic Theology vol 1: The Triune God och vol 2: The Works of God tillsammans med hans artikel Trinity i The Oxford Companion to Christian Thought. Robert W. Jenson är luthersk präst och teolog verksam i Princeton.

2 kommentarer:

  1. Ja, det är en tröttsam ovana hos liberaalteologer att antyda rädsla hos meningsmotståndare för att med det tro sig kunna avväpna dem. En hyfsning av den teologiska bebatten kunde bestå i att sluta anklaga andra för rädsla. Det ligger i linje med "svagt argument, höj rösten!"

    SvaraRadera
  2. + Biörn, tack för din kommentar. Instämmer.

    SvaraRadera