16 september 2016

#418. Martin har ordet…

”Saliga de ledare som vågar bli fattiga i anden.
Saliga de ledare som inte skymmer Herren.
Saliga de som lär av barnen.

När Jesus, med djävulen som tentator, skulle avlägga examen i andligt ledarskap, avvisade han just det som är kärnan i traditionell ledarstil, nämligen framgång, inflytande, makt och ära. Den lidande tjänarens väg var hans. Därför borde den även vara vår. Den är visserligen mycket svår att gå, men den har den stora fördelen för en väg, nämligen att den leder rätt.” 
(Martin Lönnebo i förordet till I Jesu namn av Henri Nouwen.)
  • Nouwen, Henri, 1989: I Jesu namn, Att leda med sann auktoritet. Örebro: Libris förlag. S. 8.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar