3 mars 2017

#462. Episkopal kyrka…?

Det som utspelar sig i Visby stift och i Visby domkyrkoförsamling är inget mindre än en konstitutionell kris i Svenska kyrkan. Av protokollet från kyrkorådets sammanträde den 26 februari framgår att kyrkorådet enhälligt står bakom arbetsutskottets skrivelse som den 1 februari kommenterade biskopens visitationsprotokoll. (Dokumenten finns här.Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd och domprost är i sin skrivelse öppet ohörsamma och avfärdar biskopens visitationsprotokoll. Med det har domkyrkoförsamlingen och domprosten avfärdat, och erkänner därmed inte, den konstitutionella grunden för Svenska kyrkan som episkopal kyrkaAlltihop är förstås mycket allvarligt. Det är en pågående konstitutionell kris i vår kyrka. Det som står på spel är Svenska kyrkans ordning som episkopal kyrka.


PS. Man kan sätta sig in turerna kring Visby domkyrkoförsamling genom att gå till förstahandskällorna och läsa de dokument som finns tillgängliga på kyrkligdokumentation.nu och på Visby domkyrkoförsamlings hemsida tillsammans med övriga artiklar på ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar