13 maj 2018

#522. Söndagen före Pingst…

"När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er." (Johannes 15:26–16:4)
Det kan ibland vara svårt nog att tro på något som man faktiskt ser. Ibland är det svårt att tro på något som man har sett men som man inte längre ser. Det är ännu svårare är att tro på något som man aldrig har sett. Det svåraste är att tro på något man inte har sett och aldrig hört talas om tidigare. Världen är fylld och full av saker, företeelser och händelser som vi inte ser, som vi inte har sett och kanske inte hört talas om tidigare. Därför behöver vi få hjälp av andra och av varandra. Vi behöver få hjälp av vittnen som kan berätta för oss om vad de har sett, kan och vet. Så att vi kan tro på sanningen om hur världen och verkligheten är beskaffad.

Jesus känner oss väl och han visste redan då att vi behöver hjälp med att tro på honom. När han inte längre är synlig för oss behöver vi få hjälp med att tro. Jesus sände och sänder oss den hjälpen med Hjälparen. Från Faderns väsen utgår sanningens ande som ett vittne om vem Jesus är och om att Jesus är verklig och sann. Även nu, trots att han sedan länge har lämnat sin plats här mitt ibland oss, förblir Jesus verklig och sann som den han är. Himmelsfärden tog iväg honom till någon annanstans. Men han förblev och förblir intakt som den han var här på jorden då för länge sedan. Han är fortsatt sig själv helt och fullt – oförändrat inkarnerad i den mänskliga Jesus kroppsliga gestalt och form. Av den enkla anledningen att Gud Fadern i sig själv är inkarnerad i Jesu kropp och väsen. Jesus är den någon som Gud Fadern är och han kan inte var sig själv på något annat sätt. Lika lite som att du eller jag skulle kunna vara oss själva på något annat sätt än de vi är här och nu.

Sanningens ande vittnar om att Jesus är och förblir den han var. Han är fortfarande den någon som Bibelns fyra evangelier berättar om. Ingenstans i Bibelns fyrdelade biografi om Jesus talas om att han på något sätt blir någon annan eller på något annat sätt än den han är för lärjungarna och för sin samtid. Jesus kan inte vara på något annat sätt än inkarnerad och kroppslig precis som du, jag och vi tillsammans. Den som påstår att Jesus, efter himmelsfärden, inte längre är inkarnerad i sin egen kropp, form och gestalt – som den han var där och då – talar osant om vem Jesus är och talar i förlängningen osant om vem Gud Fadern själv är. Sådant prat kommer från den store lögnaren, inte från sanningens ande.

Det är den inkarnerade, kroppsligt uppståndne och fortfarande konkret levande Jesus som sanningens ande i den kristna kyrkan vittnar om. Det är den Jesus vi ska vittna om. Ingen annan och inget annat.

Det är ett vittnesbörd som har en kostnad och ett pris. Det kan kosta på att vittna om den Jesus som sanningens ande vittnar om. Att med sitt liv och sin livsgärning söka sanningen om Jesus, tala sant om honom och vittna om att han är uppstånden och lever är varken en tebjudning eller ett trivsamt kyrkkaffe. Den som talar sant om Jesus kommer att bli utesluten ur gemenskaper. Jesus såg det komma i synagogan redan då. Den som i vår samtid och i vår kyrka står upp och talar sant om vem Jesus är behöver förbereda sig på att kyrkans och samhällets maktmänniskor kommer att göra hårt motstånd och försöka utesluta den som med sitt vittnesbörd om Jesus hotar deras maktinnehav, anseende och inflytande. Till och med vår egen kyrkas självaste ärkebiskop har visat prov på att med ord som populism, polarisering och fake news försöka utesluta sanningssökare och sanningssägare från kyrkans eget inre samtal och från den allmänna diskussionen. Men det är inget nytt och inget märkvärdigt. Så har maktmänniskor agerat i alla tider. Jesus såg det komma redan då.

Vad än värre är, är det faktum att vi lever i en tid när det finns människor som faktiskt tror att de frambär ett offer åt en gud när de dödar kristna människor för att de är kristna. De känner inte Gud Fadern och inte heller Jesus. Den kristna kyrkans Gud förnekas och de bekänner sig till en blodtörstig gudom som inte existerar annat än som en ursäkt för att mörda andra människor. De mördar kristna som vore det ett offer till denna blodtörstiga gudom. Det är inget annat än den store lögnarens verk. Han är ursinnig och våldsam, hans raseri är stort för han vet att hans tid är kort. Jesus såg det komma redan då.

”Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det” sade Jesus. ”Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.” Jesus kände och känner världen, verkligheten och människan väl. Han såg allt detta komma redan då. Det finns anledning att förskräckas. Men om vi är förvånade då har vi inte lyssnat vare sig på Jesus eller på den sanningens ande som han har sänt ut över världen. Om vi är förvånade har vi heller inte lyssnat på de vittnen som har gått före oss i tiden. Att vara ett sanningsvittne om Jesus har alltid varit kostsamt. Martyrernas blodröda vittnesbörd berättar om den sanningssökande och sant kristna kyrkans verklighet. Det började med Stefanos för länge sedan och så har det fortsatt.

Det betyder inte att vi ska vara uppgivna. Men det betyder att vi ska vara medvetna om den sanna trons verklighet och om vad det kan kosta att stå upp och vittna om sanningen om vem Jesus verkligen är. Det är svårt för världen att tro när den uppståndne och levande Jesus inte syns på samma sätt som andra saker i tillvaron syns. Därför behöver världen vittnen som berättar om vem han var och om vem han är. De vittnen som Gud Fadern med sanningens ande har kallat till vittnesbördets tjänst är ingen annan och inga andra än vi som är här – tillsammans med alla andra som firar den kristna kyrkans gudstjänst någonstans i vår värld. Det är vi som är den kristna kyrkans vittnen i vår tid. Låt oss ta den uppgiften på allvar och gå ut i världen och berätta för den vill lyssna att Jesus är uppstånden och lever. Det är den stora glädjens budskap. Det är en sanning som förändrar allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar