19 maj 2013

#120. Pingstdagen...

"När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: 'Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.'" (Apg 2:1–11)
Med ett dån som av en stormvind anländer den Heliga Anden bland de församlade. En stormvind är mer än när det blåser mycket. Har någon hört, sett eller upplevt en stormvind? Vinden i sig är svårgripbar och flyende. Vi lever ju på botten av ett lufthav. Vinden är ju rörelsen av själva elementet som vi lever i. En vind inte bara rör sig själv – vinden sätter i rörelse. Vindens mystiska kraft blir synlig först när den sätter annat än sig själv i rörelse. En stormvind är dessutom inte vilken liten vindpust som helst. En stormvind sveper med sig allt löst – och mycket som sitter fast. En stormvind skakar, raserar och river ner – liksom den lyfter upp, bär och sveper med. Allt förändras!

Det är heller inte vilken vanlig stormby som helst. Det är det fenomen som människan sedan urminnes tider har känt som Ruach Elohim och Pneuma te Theo – Guds Heliga Ande. Det är Guds eget väsen som fyller huset. Det är som att de står mitt i Guds andedräkt. Fullständig närhet. Absolut närvaro. Att andas är vitalitet och liv. Den Heliga Anden är Guds egen vitalitet och Guds eget liv. En överväldigande kraft som fyller och griper tag i den som drabbas. En kraft som sveper med. En kraft som sätter hjärtan i brand. Allt förändras!

De ser tungor av eld. De ser eldsflammorna från de hjärtan som den Heliga Anden har satt i brand. Andens eld sprider sig bland dem. De talar som de aldrig tidigare kunnat göra. Dånet av stormvinden drar till sig andra människor. Guds Heliga Ande drar människor till sig. När den Heliga Anden verkar på riktigt fungerar den på människor som en lampa i natten för nattens flygfän. De bara måste komma dit. Det uppstår förvirring. Som det så ofta gör när människor samlas. Men det som förvirrar är inte att de är olika. Det som förvirrar är att de förstår varandra trots att de är olika, att något spräcker den grundmurade uppfattningen om ”vi” och ”dem”. De blir utom sig av förvåning när de märker att de förstår varandra. De talar om Guds stora gärningar – så att alla förstår. Den Heliga Anden raderar språkens, de mänskliga uppdelningarnas och de förutfattade meningarnas gränser. Allt förändras!

Det är klart att det då uppstår förvirring. Det är klart att det finns några som hånar. Man hånar ofta det man inte förstår. Och vem kan helt förstå den Heliga Anden? Den Heliga Anden är inte en teologisk idé. Den Heliga Anden är ett levande väsen, en livsform. En livsform som är invävd i och med allt levande på den här planeten. En livsform vars liv genomsyrar allt annat levande. Mötet med denna manifestation av Guds eget liv och Guds absoluta närvaro skakar om livet och förändrar allt.

Så vad du än gör – gå hem och stormsäkra ditt hus! Skruva fast alla lösa tankar och gjut fast dina uppfattningar i betong. Så att Andens stormvind inte förmår rubba något av allt det du vet och håller för sant. Om du känner att ditt hjärta sätts i brand så dra på brandlarmet och släck elden illa kvickt! Om det inte hjälper så svep in dig i en brandfilt så att lågorna inte slår ut och sätter eld på någon annan. Gör allt du kan för att undvika att tala om Guds stora gärningar med andra människor, så att andra förstår. Annars tar du en stor risk.

Annars är risken att den Heliga Anden griper tag i dig, skakar om ditt liv och förändrar allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar