26 juli 2013

#131. Klotter...

Kyrkoval 2013 – svårt att uppmuntra andra till ett entusiastiskt deltagande i det kyrkliga sammanhanget när inte ens kyrkans egna ledare – intervjuade i landet största dagstidning – verkar ta kyrkans konstituerande uppgift på allvar.

Pia Sundhages fotbollslandslag – kämpaglöd, kraft, beslutsamhet, initiativrikedom, ansvarstagande, vilja, professionalitet, glädje, målmedvetenhet, passion, stolthet och briljans. Till föredöme och inspiration för varje församling.

Upplevelsen av meningen med och betydelsen av ett sammanhang hänger oupplösligt ihop med innehåll och identitet.

"Heliga Rum" och "Himmelska Rum" på reklamaffischer i Stockholms lokaltrafik – som om Kyrkans röst självmant redan har gett upp och uppmanar stenarna att ropa istället.

En doktrin är en lärosats med sanningsanspråk. En dogm är en etablerad doktrin som konstituerar och grundlägger följande doktriner. Varje doktrin måste stämmas av mot och korrigeras i relation dess föregående och konstituerande dogm. En doktrin utan förankring i en dogm är irrelevant.

Kyrkans första, konstituerande och mest grundläggande dogm är påståendet "Jesus är uppstånden från de döda". Med dess inneboende sanning står eller faller hela Kyrkan, allt Kyrkan gjort och allt Kyrkan sagt i alla tider.

Den som påstår att "teologi är politik" har antingen inte förstått någonting av vad teologi är och relaterar till, eller fullständigt missuppfattat vad politik handlar om.

Underhållning eller undervisning – det ena utesluter inte det andra, men Kyrkan måste välja rätt utgångspunkt i relation till samtiden, framtiden och vittnesbördets egentliga innehåll.

Pia Sundhages ledarskap – i ett dialektiskt förhållande till vår kyrkas episkopala ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar