3 september 2015

#330. Tänk om…

Tänk om vi får höra vår kyrkas ärkebiskop säga något sådant här om flyktingkatastrofen och kyrkan, i TV ikväll…

”Vintern är i antågande och det finns ingen tid att förlora. Människors lidande ökar i omfattning och intensitet varje dag. Tiden för tomt prat är förbi. Vi har på Svenska kyrkans riksnivå den senaste veckan inventerat Svenska kyrkans fastighetsbestånd runt om i landet. Vi har för avsikt att ställa så många lokaler som möjligt till förfogande för akut mottagande av människor som flyr från det pågående kriget i Syrien och Irak. Vi har i dagarna inlett ett riksomfattande projekt som omfattar samtliga av Svenska kyrkans församlingar runt om i landet. Biskoparna i samtliga stift samlar sina kyrkoherdar på måndag för att planera och organisera denna stora kraftsamling. Ett omfattande material tas i detta nu fram för att på måndag och tisdag informera och kommunicera ut i församlingarnas minsta delar. Hela Svenska kyrkans organisation är inblandad på ett eller annat sätt. Alla kyrkans medarbetare och medlemmar behöver hjälpas åt och bidra, bokstavligen alla.

Vi räknar med att i ett första skede – med början senast den 24 september och i samarbete med berörda myndigheter – bereda plats för 6000 personer. Kyrkans fastigheter, personal och övriga resurser ställs till förfogande för att i samarbete med andra aktörer lösa allt från transporter, sjukvård, hygien, boende och mat till akut vård av traumatiserade personer. Utbyggnaden av kapaciteten runt om i landet fortsätter därefter. En andra fas ska vara slutförd senast den 14 oktober och vi räknar då med plats för ytterligare 6000 personer. Senast den 28 oktober ska vi ha gjort plats för och tagit emot upp till 12000 flyktingar i kyrkans lokaler och fastigheter runt om i landet. En tredje fas beräknas vara genomförd till den 20 november. Vi ska då ha kapacitet för och vara beredda att ta emot ytterligare 8000 personer. Innan året är slut ska Svenska kyrkans församlingar, medarbetare och medlemmar ha tagit emot och på ett ansvarsfullt sätt tagit hand om upp till 20000 personer som har drivits på flykt av kriget i Syrien och Irak. Enligt våra beräkningar är det en högst rimlig och möjlig målsättning.

Vi har avsatt ansenliga resurser på riksnivå för att göra detta möjligt. I dagsläget finns det ingen annan fråga som har större prioritet. Det finns inget alternativ till denna omfattande satsning på att hjälpa och stödja våra medmänniskor och syskon som har drabbats svårt av krigets helvete. Jag är helt övertygad om att det finns mycket vilja, betydande förmåga och stor kapacitet runt om i landet som kommer att se till att det här blir genomfört på bästa tänkbara sätt. Och jag är säker på att var och en av vår kyrkas medarbetare och medlemmar kommer att göra sitt yttersta för att bidra, var och en på sitt sätt. Vi befinner oss i ett skarpt läge och det är nu det gäller. Inte imorgon eller nästa vecka. Nu och idag.

Svenska kyrkan vill också uppmuntra och stödja andra enskilda initiativ, från organisationer och privatpersoner, som har avsikten och målsättningen att möjliggöra ett så stort mottagande av flyktingar från det pågående kriget som möjligt. För ändamålet har en fond upprättats från vilken organisationer och privatpersoner har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för insatser som möjliggör mottagandet av så många människor på flykt som möjligt. Mer utförlig information om det tillhandahålls av kansliet i Uppsala.

Som sagt, vintern är i antågande och det finns ingen tid att förlora. Människors lidande ökar i omfattning och intensitet varje dag. Tiden för tomt prat är förbi. Vi måste agera beslutsamt och handlingskraftigt – och vi måste agera nu.”

Tänk om…

2 kommentarer: