5 oktober 2015

#337. I trollens värld...

Det är för bedrövligt, ledsamt och sorgligt när illvilliga gaphalsar ger sig på någon för något någon har sagt eller skrivit. Det biskop Eva har blivit utsatt för på grund av vad jag har skrivit och berättat passerade tidigt anständighetens gräns. Jag är uppriktigt bedrövad för att ha orsakat att min egen biskop har blivit personligt angripen och utsatt. Aldrig kunde jag ana att det jag skrev skulle få sådana konsekvenser. Det är uppenbart att jag överskattade människors förmåga att hantera svåra sakfrågor och förmågan att hålla isär sak och person. Det är också uppenbart att jag underskattade graden av människors elakhet, cynism och illvilja. Jag hade verkligen högre tankar om och trodde mer om människor.

Det har blivit påtagligt att vi befinner oss i trollens värld och att trollen från sina mörka hålor av enfald och dumhet kan gapa sönder det mesta. Det är ledsamt och beklagligt att mitt försök att lyfta upp frågor som är viktiga för vår kyrka av andra förvandlades till något av en häxjakt. Det är bedrövande och var aldrig varken min önskan eller avsikt. 

Här ett sista kortfattat försök att hämta tillbaka ämnet. Ämnet och sakfrågorna är de teologiska, ecklesiologiska och pastorala frågor som väckts av den uppfattning om och det förhållningssätt till kyrkans rum med dess identitetsmarkörer som vår biskop gav uttryck för i februari. Med följdfrågor om det är möjligt, lämpligt, rimligt i relation till kyrkans ämbete samt frågor om politiska partiers inflytande över kyrkan. Igen – det har handlat om ett försök att ställa teologiska, ecklesiologiska och pastorala frågor som är viktiga för kyrkan. Inget annat.


PS. Nej, det handlar inte om rädsla för någon eller något. Nej, det handlar inte om den pågående flyktingkrisen. Nej, jag har inte varit ute efter att göra illa eller skada någon.

1 kommentar:

  1. "Undrande" – tack för din kommentar. Jag har också funderat på den saken. Dessvärre kan din kommentar inte publiceras eftersom anonyma kommentarer inte publiceras här.

    SvaraRadera