21 oktober 2015

#339. Faktafel...

Det finns ett faktafel i Expressens artikel "Succé för kyrkan och moskéns samarbete."
"Expressen har tidigare skrivit om biskop Eva Brunne som utsattes för en hatstorm efter att ha funderat över hur Sjömanskyrkan skulle kunna hjälpa flyktingar att utöva sin religion temporärt i kyrkan."
Samtalet i Sjömanskyrkan hade ingenting med flyktingar eller med dagens flyktingsituation att göra. Vi talade om besättningarna – den anställda personalen – på de fartyg som utgör ordinarie handelstrafik i Stockholms hamnar. Samtalet berörde inte flyktingar alls och det fördes i februari, långt innan flyktingsituationen växt fram till sin nuvarande form.

I den första texten på ämnet skrev jag: "Det ganska anmärkningsvärda förslaget föregicks av information om arbetet med sjömännen på båtarna som anlöper Stockholms hamnar." 

Den beskrivningen bekräftades senare av biskop Eva själv: "Under ett sammanträde i februari med styrelsen för Sjömanskyrkan uppkom ett samtal om vad som är möjligt att göra om ett fartyg med besättning av en annan tro kommer och vill be."

Artikelns beskrivning av att samtalet i Sjömanskyrkan handlade om flyktingar ger en felaktig och osann bild av samtalet i sig och skapar en felaktig förståelse av sammanhanget i stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar