3 januari 2017

#449. Om mötet den 16/12…

Jag berättade om mötet med ärkebiskop Antje Jackelén den 16/12 för att det är viktigt med öppenhet i vår kyrka. Vi behöver mindre av slutna rum och slutna sällskap och mer av öppna rum och öppna samtal om det som berör vår kyrkas väl och ve – som är vår gemensamma angelägenhet och vårt gemensamma ansvar. Jag uppfattade mötet och samtalet runt bordet som förhållandevis ärligt och tydligt. Vår kyrkas ärkebiskop lyssnade och responderade på kritiken som framfördes och lade fram några egna tankar. Vi kanske skulle sätta oss ned runt ett bord med några som vi vet har kritiska synpunkter på det vi gör för att lyssna på det som behöver bli sagt lite oftare allihop.

Jag talade med en vän om det jag skrev och fick frågan om det verkligen kan vara sant att ”en övervägande majoritet angivit den nationella ledningens, biskopars eller ärkebiskopens agerande som anledning till att man träder ur kyrkan”, som jag påstod när jag tog upp problemet med utträden. Jag hade en lapp, ett kort samtal i en korridor, några kopior på enkätsvar och några egna samtal med medlemmar som källa för den kritiken. Ganska tunt. Så jag har gått till källorna och fått ut statistik för 2016 samt plockat fram samtliga enkätsvar från 2016 och ska titta igenom det materialet. Det kan visa sig att den kritik jag lade fram om anledningarna till utträden ur kyrkan var orättvis och saknar täckning. Återkommer om saken.

Edit: Rättelse införd i gårdagens text.

2 kommentarer:

  1. Helt kort. Vad är det som motiverar dig till fortsatt tjänst som präst inom Svenska kyrkan? Och finns det som du ser det en bortre gräns, eller för att uttrycka på annorlunda vis. Hur långt får det gå innan kyrkan så som den har utvecklats till att bli att idag över huvud taget upphöra att gälla till det kall som den en gång var avsett till att bli? Skulle vara intressant att veta hur många präster inom Svk som idag ställer sig bakom den kyrkohandbok som nu ska gälla.

    SvaraRadera
  2. Tony, tack för din kommentar och för en bra fråga. Jag behöver nog fundera litegrann. Ber att få återkomma.

    SvaraRadera