31 december 2015

#350. Nyårsappell...

"Jubla, himmel, och gläd dig, jord, brist ut i jubel, alla berg!
Ty Herren tröstar sitt folk, han förbarmar sig över de plågade.
Sion sade: 'Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.'
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött?
Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.
Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, jag tänker ständigt på dina murar"
(Jesaja 49:13-16)
När året 2015 nu läggs till handlingarna är det lätt hänt att misströstan tränger sig på. Det har varit ett år fyllt av svårigheter, av möda och av, ja faktiskt, ren ondska. Runt omkring i vår värld har män tagit till vapen för att driva igenom sin vilja. Ondsinta och småsinta män som tror sig göra stordåd med vapen i hand. Med stort lidande och ond bråd död som resultat. Människan har inte visat sig från sin bästa sida sett till året i stort. Det är lätt hänt att börja misströsta och att vi börjar tro att Gud har övergivit oss. Att Gud har glömt oss.

Men Gud har inte övergivit oss. Gud har inte lämnat oss ensamma på den här lilla planeten i ett stort, kallt och mörkt universum. Gud har inte glömt oss. Lika lite som en mor glömmer det barn hon har fött. Mänsklighetens namn är skrivet i Guds händer. Varje människas namn är skrivet i Guds hand. Gud tänker ständigt på oss. Gud tänker på och upprätthåller de tillvarons gränser som skapar det livets kosmos som är vår verklighet. Som är vårt Sion omgivet av skyddande murar. Sion omgivet av Guds kärlek, nåd och barmhärtighet.

Vi har all anledning att jubla när vi nu står inför ett nytt år av möjligheter. Vi har många anledningar att vara glada. Det finns goda skäl att brista ut i jubel över varje ny dags möjlighet att leva i den värld och verklighet som Gud skapar och upprätthåller. Gud är här och delar livet med oss alla. Gud vår Fader delar med Sonen i Anden livets villkor med hela sin mänsklighet och med varje människa. Det finns tröst, stöd och hjälp att få – Gud förbarmar sig över de plågade. I Jesus Kristus är Gud alltid med oss och alltid för oss alla.

Lita på att det är sant.

2 kommentarer: