8 mars 2016

#369. En Timbrorapport…

Vår Svenska kyrkan ifrågasätter sig själv med Timbrorapporten ”Omvägen om Gud. Svenska kyrkan och opinionsbildningen.” Frågorna som väckts är vår kyrkas kritiska frågor till sig själv. Timbrorapporten är en kyrkans kritiska granskning av sig själv.

Det är symptomatiskt att kyrkokansliet i Uppsala genast går i försvarsställning. Gunnar Sjöberg, kommunikationschef på kyrkokansliet i Uppsala, har skrivit ett långt och avfärdande ”uttalande med anledning av Timbros rapport ’Omvägen om Gud’” på svenskakyrkan.se och vår ärkebiskop Antje Jackelén twittrade ”Konspirativ rapport om @svenskakyrkan släppt av @timbro idag. Här är vårt svar:” med länk till Sjöbergs uttalande.

Ett avfärdande uttalande och tal om konspiration. Det säger något ganska sorgligt om hur vår kyrkas ledning ser på vår kyrkas inre samtal med sig själv. Framför allt säger det något ganska ledsamt om hur man ser på sig själva och relationen till oss andra som också är kyrkan. Dessutom, är det inte ganska allvarligt att vår kyrkas ärkebiskop helt utan vidare avfärdar en rapport som ställer kritiska frågor om vår kyrka som konspiratorisk?

Jag undrar även vilka de där ”vi” i Sjöbergs svar är? Vilka är ”ni” som har gett ert svar med Gunnar Sjöbergs ord? Tycker ”ni” nu att ”ni” har svarat ”oss” – vilka det nu kan tänkas vara – och att samtalet därmed är avslutat? Vilka är det som tar sig rätten att vara vår kyrkas ”vi” för att med det avfärda den kritik som är vår kyrkas ifrågasättande av sig själv?

Den avslutande meningen i Sjöbergs svar är talande: ”Därför välkomnar vi kritiska och självkritiska frågor, allra helst när de är väl underbyggda.” Var och en som har försökt följa med i vår kyrkas inre samtal och offentliga debatt vet att kyrkokansliets och vår kyrkas lednings generella inställning är precis tvärtom – man är oftast helt ointresserade av och avfärdar i stort sett alltid kritiska frågor, oavsett om de är väl underbyggda eller inte. Ungefär så som kommunikationschefen och ärkebiskopen gjorde idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar