17 april 2017

#474. Tystnaden…

För en knapp vecka sedan, den 11 april, publicerade tidningen Journalisten en stort uppslagen artikel i tre delar om Svenska kyrkan. Johannes Nesser skrev om efterspelet till den artikel som Sofia Lilly Jönsson skrev om missförhållanden i Visby domkyrkoförsamling i tidningen Dagen i april 2015. Kyrkans tidning kom till tals och ärkebiskop Antje Jackelén var intervjuad. Samma dag skrev Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius om saken i SvD.

Journalistens artikel visade att det fanns tveksamheter i det som ledde fram till att Dagens artikel fälldes i Pressens Opinionsnämnd (PON). Johannes Nesser belyste det faktum att domprosten i Visby domkyrkoförsamling, Mats Hermansson, ljög i samband med att han och vice ordföranden i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd, Inger Harlevi, anmälde Dagens artikel till Pressombudsmannen. Nesser och Irenius tog också upp att Hermansson och andra återkommande har använt fällningen i PON för att smutskasta och misskreditera Sofia Lilly Jönsson i sociala medier. Kyrkans Tidning kom också till tals och ärkebiskop Antje Jackelén var intervjuad. Artikeln belyste missförhållanden och problem i Svenska kyrkan så angelägna att ärkebiskopen intervjuades om dem.

Veckan innan Journalistens artikel, den 6 april, publicerade Kyrkans Tidning en debattartikel av biskop Caroline Krook, som skrev: ”En tystnadens kultur skapar en rädslans kultur!” Om någon undrar hur en sådan rädslans och tystnadens kultur kan se ut så är det bara att titta sig omkring. Rädslans och tystnadens kultur i vår kyrka ser ut precis som tystnaden efter Journalistens och SvDs artiklar om Visby domkyrkoförsamling. Inte en kommentar, inte en respons, inte en replik. Ingenting, förutom rädslans öronbedövade tystnad.

Finns det ingen i kyrkeriet som förmår att stå upp mot det som är orättfärdigt i vår egen kyrka? Finns det ingen som vågar göra sig obekväm med domprosten Mats Hermansson genom att utkräva ansvar? Är det nätverket runt omkring Hermansson som skrämmer till tystnad? Kyrkostyrelsens vice ordförande Wanja Lunby-Wedin, Socialdemokraternas ankare i kyrkopolitiken, är till exempel en tung kyrkopolitisk maktspelare som uttrycker sitt stöd för Hermansson genom att gilla det han skriver på Facebook tillsammans med biskopar och chefer i Kyrkans Hus i Uppsala. Dessutom, oräkneliga är de som är beroende av Visby domkyrkoförsamlings välvilja för att få synas och höras under Almedalsveckan. Är det sådant som väcker en rädsla för att faktiskt säga att det som har hänt och händer omkring Visby domkyrkoförsamling är både orättfärdigt och orimligt?

Martin Luther King konstaterade att den stora tragedin är de goda människornas tystnad. Det gäller fortfarande. Den stora tragedin är alltjämt pågående. Mitt i vår egen kyrka.


PS. Mathias Bred ringar in viktiga delar av problemet i sin artikel i GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar