20 april 2017

#475. Hermansson & Harlevi AB… (1/2)

Domprosten Mats Hermansson har inte agerat ensam i Visby domkyrkoförsamling. En kyrkoherde agerar med stöd av kyrkorådets förtroendevalda. Särskilt viktig är relationen till kyrkorådets ordförande. Inger Harlevi var tidigare kyrkorådets ordförande och är nu vice ordförande. Tillsammans har de gjort Visby domkyrkoförsamling till något som ser ut som företaget Hermansson & Harlevi AB.

Visby domkyrkoförsamling verkar helt enkelt vara en affärsidé. Inger Harlevi bidrar med sitt omfattande nätverk och Mats Hermansson bidrar med någon form av påklistrad kyrklig legitimering. Domprosten tar ställning mot imaginära mörka krafter med regnbågsjesus, med ”kärlekskatedralen” – enligt vad som beskrivs i reportaget i Journalisten – och med måleri som är till salu. Almedalsveckan är årets höjdpunkt och Visby domkyrkoförsamling blir som en uppblåst version av det som Jesus drev ut ur templet.

Inger Harlevi sitter i kyrkorådet på mandat från POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) och har länge varit det kyrkopolitiskt tunga namnet i Visby. Harlevi är en kommunpolitiker som har en bred maktbas. Redan 2009 skrev tidningen Fokus: "Inger Harlevi är mycket mäktigare än landshövdingen: förr moderat ordförande i kommunfullmäktige, nu ordförande i kultur- och fritidsnämnden, kyrkopolitiker, verksam i tio bolag, konsult åt Haparanda kommun i turistfrågor och engagerad i en rad kulturprojekt."

Inger Harlevi sitter i styrelser för organisationer som står nära Svenska kyrkan, till exempel Sigtunastiftelsen och Sensus. Studieförbundet Sensus nätverk når hela landet och i stort sett alla Svenska kyrkans församlingar. Värdet på och omfattningen av de sociala nätverken och det sociala kapitalet och som växer fram runt Harlevi och Visby domkyrkoförsamling under Almedalsveckan är stort.

Det har även tidigare förekommit tveksamheter och oegentligheter. Två exempel: År 2010 ägnade sig Harlevi – tillsammans med dåvarande biskopen i Visby stift, Lennart Koskinen – åt tveksamheter med en stiftelse. ”Men att stiftelsen Socialetiska institutet är offentlig, transparent och under länsstyrelsens kontroll visar sig vara felaktigt. Den är inte ens juridiskt godkänd eller registrerad som stiftelse.” (GT 13/3 2010) Under 2011 hanterades den kyrkoantikvariska ersättningen så illa att domkyrkoförsamlingen blev åtebetalningsskyldig”Domprosten Mats Hermansson och dåvarande kyrkorådsordförande Inger Harlevi intygade att arbetena var utförda och besiktigade. Men i själva verket var projektet nedlagt.” (KT 17/6 2011Inger Harlevi blev då tvungen att avgå som ordförande. Sedan dess är hon vice ordförande, men har ett fortsatt stort och avgörande inflytande över Visby domkyrkoförsamling.

Det handlar förstås om makt, inflytande och privilegier. Vilket till viss del förklarar varför Mats Hermansson och Inger Harlevi slåss med näbbar och klor för att hålla den episkopala och journalistiska granskningen ifrån sig. Frågan är om det som är i Visby domkyrkoförsamling är det som ska vara i Svenska kyrkans församlingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar