11 april 2015

#296. Tillhörighet och sammanhang…

”@KyrkligaTing tillhörighet bör man känna i det lokala sammanhanget, inte i samfundet” (@ephron9 på Twitter 2015-04-11 angående ”Samfundstillhörighet” av Carolina Johansson.)
Tack för din återkoppling och för din kommentar. Du har förstås rätt i den tanken. Det lokala sammanhanget är den centrala anknytningspunkten för alla former av tillhörighet. Samtidigt finns det anledning att fundera på det Carolina Johansson skrev. För visst är det ett stort problem både för kyrkan och för kyrkans medlemmar att den kristna identiteten inte upplevs vara relaterad till eller relevant för Svenska kyrkan som samfund.

Det lokala sammanhanget har sin rättmätiga plats i samfundet. Avståndet mellan de två bör inte vara alltför stort i en kyrka som gör anspråk på att ha en episkopal ordning. Med ett alltför stort avstånd riskerar en episkopal kyrka att falla sönder. I en kyrka med en kongregationalistisk ordning kan avståndet vara större utan några större problem. Det går inte att bortse från att det har en stor betydelse att Svenska kyrkans lokala sammanhang är förankrade i det större sammanhanget – i kyrkan som samfund. Det är, omvänt, minst lika viktigt att samfundet är förankrat i de lokala sammanhangen. Kanske är det på den andra punkten som vår Svenska kyrkan lider de största bristerna. Vår kyrkas ”samfundsnivå” – riksnivån – tycks ofta vara helt frikopplad från vår kyrkas lokala sammanhang. Inte minst vad det gäller just frågorna om kristen identitet och kristen tillhörighet.

Det lokala sammanhanget har alltså sin plats i samfundet. Därför borde även samfundet vara viktigt för tillhörighet och kristen identitet. Tråkigt nog verkar vårt samfund Svenska kyrkan – på ”samfundsnivå”, på riksnivå – tämligen ointresserat av att arbeta för ett stärkande av kyrkans kristna identitet och för ett stärkande av våra medlemmars upplevelse av en betydelsefull tillhörighet i kyrkan som en kristen kyrka. I våra lokala sammanhang, i våra församlingar, fungerar det ofta bra. Där är ofta både en kristen identitet och upplevelsen av en betydelsefull tillhörighet påtaglig. Men på "samfundsnivå" har vi betänkliga brister.

Så, jag håller med dig om att det lokala sammanhanget är tillhörighetens kärna. Men, i ljuset av vad Carolina Johansson skrev så finns också anledningar att fundera vidare både på de lokala sammanhangen, på samfundsperspektivet, på kristen identitet och på upplevelsen av betydelsefull tillhörighet. Inte minst vad det gäller vårt samfund, Svenska kyrkan.

2 kommentarer:

 1. Hej Patrik,

  Mitt inlägg var kanske mest föranlett av att jag uppfattade, då jag först läste Leos text via Facebook, att en del av kommentarerna var så negativa. Det gjorde mig ledsen.

  Visst hör tillhörigheten till det lokala sammanhanget. Men i det du skriver antar jag att kommentaren du kommenterar är skriven av någon som är anställd i kyrkan, för man hör ofta den invändningen. Samtidigt är det mer komplext eftersom det lokala sammanhanget också speglar ett större sammanhang som man inte kan bortse ifrån. I det instämmer jag med det du skriver.

  Vet inte om detta är en brist, men just den där tanken 'att känna sig hemma' tror jag är viktig. När jag döpte mig sa prästen just så: Du har kommit hem! och det var ord som var som balsam för en rätt villrådig själ. I detta tänker jag mig också att om man inte känner sig hemma i sitt sammanhang - och det kan bero både på det lokala sammanhanget (och det är på sitt vis enklare då eftersom de lokala församlingarna är många) men hemlösheten kan även uppstå på samfundsnivå. Hamnar man där tror jag man ska ta det på djupaste allvar. I det ser jag det inte som ett misslyckande om en människa väljer att konvertera, eller lämnar ett samfund för ett annat, för att på så vis söka bevara sin tro.

  SvaraRadera
 2. Carolina, tack för förtydligande.

  Jag tror att vi är ganska överens om de här frågorna. "Samtidigt är det mer komplext eftersom det lokala sammanhanget också speglar ett större sammanhang som man inte kan bortse ifrån." Det var precis det jag försökte formulera.

  Jag håller med om att erfarenheten av hemmahörighet är viktig och att den hänger ihop med både det lokala sammanhanget i en församling och med tillhörigheten till ett samfund. De hör ihop och behöver varandra. Din tanke på hemlöshet i relation till samfundet och de konsekvenser det kan få för enskilda människor är en viktig fråga som jag tror att vi skulle behöva lyfta upp och tala mer om. Om vi tar vårt samfund och våra medlemmar på allvar så är det en oundviklig fråga att också ta på allvar.

  SvaraRadera