14 april 2015

#299. Avrundning…

”@KyrkligaTing så samfunden behövs för att förankra uppenbarelsen i det universella? det förstår jag inte” (@ephron9 på Twitter 2015-0414 om #298.)
Nej, det var inte det jag försökte säga. Jag uttryckte mig nog otydligt. Avrundar det här samtalet med några litteraturtips som kanske kan bidra till nyansering av tankarna kring kyrka, samfund och tillhörighet på ett bättre sätt än vad jag själv lyckas med här.

Barth, Karl, 2009: God Here and Now. New York: Routledge. (Utg. på ty 1964 av Theologischer Verlag Zürisch. Utg. på eng 1964 av Routledge & Kegan Paul.) Se särskilt kap 5. The Church: The Living Congregation of the Living Lord Jesus Christ, S 75-104.

Barth, Karl, 1979: Evangelical Theology: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company. (Utg. på ty 1963: Einführung in die evangelische Theologie av EVZ-Verlag, Zürich.) Se särskilt kap 4. The Community, S 37-47.

Bender, Kimlyn J., 2005: Karl Barth’s Christological Ecclesiology. Surrey: Ashgate Publishing Limited. Se särskilt kap 7. The Order of the Church as the Body of Christ, S 194-224 och kap 8. The Ordination of the Church as the People of God in the World, S 225-257.

Hagman, Patrik, 2013: Efter Folkkyrkan, En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. Totem: Artos. Se särskilt kap 6. Måltiden och Kyrkan, S 175-221.

Haurewas, Stanley, 1983: The Peaceable Kingdom. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Se särskilt kap 5. Jesus: The Presence of the Peaceable Kingdom, S 72-95 och kap 6. The Servant Community: Christian Social Ethics, S 96-115.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar