12 april 2015

#297. Andra söndagen i Påsktiden…

”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” (Johannes 20:25)
Att tvivla är inte att inte tro. Att tvivla är att ifrågasätta ett påstående. Ett sökande efter någon form av bekräftelse på att det som påstås är sant. Tvivel är inte frånvaro av tro. Tvivel är trons ifrågasättande av sig själv. Tvivel är ett uttryck för en tro som lever och är sann.

Tomas tvivlar på att de andra lärjungarna talar sanning när de påstår att de har sett Jesus. Han tvivlar på att Jesus lever. Han tvivlar på att Jesus verkligen är uppstånden. Han vet att Jesus var död. Kanske för att han såg honom som död. Att någon som varit död lever igen är omöjligt att tro. För att det är omöjligt enligt Tomas erfarenhet.

Tomas tvivlar därför att Gud genom att uppväcka Jesus från de döda har skapat en helt ny och enligt Tomas tidigare erfarenhet omöjlig verklighet. Tomas tvivlar därför att han konfronteras av något helt nytt och radikalt annorlunda. Med sina tvivel försöker Tomas få den helt nya verkligheten att passa ihop med den för honom dittills kända tillvaron.

När den uppståndne Jesus uppenbarar sig för Tomas drabbas han av denna nya verklighet. Jesus uppståndelse visar sig vara en möjlig omöjlighet. Mot alla odds. Trots allt. Tomas stack inte handen i Jesus sida. Tvivlen upphörde när Jesus uppenbarade sig. Om eller när Jesus uppenbarar sig finns inga tvivel. Just där och då finns inga tvivel om att det är sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar