4 maj 2015

#305. Kyrkans kommunikation…

Svenska kyrkans enskilt viktigaste kommunikationsplattform är församlingarnas gudstjänster. I gudstjänstens förkunnelse, i sakramentens utgivande och i de församlades gemenskap med varandra – där blir och är Kyrkan till. Där väcks hopp. Där förmedlas tröst. Där uppmuntras och stärks kyrkans folk till att vara ansvarstagande medmänniskor. I gudstjänsten är kyrkan Kyrkan och gudstjänst är Kyrkans enda egentliga ärende.

All annan kyrklig kommunikation behöver ha som syfte, mål och avsikt att leda människor till kyrkans och församlingarnas gudstjänster.

Nej, det är klart. Gudstjänst kanske inte är så coolt. Där finns inga priser att dela ut eller vinna. Gudstjänst genererar varken konsultuppdrag eller konsultarvoden. Inga konferenser eller flärdfulla tillställningar. Inga researvoden eller hotellnätter heller. Där finns inga coola tekniska nätverkslösningar, ingen cool app, inga synergieffektskapande mjukvaruplattformar och inga strategier för sociala medier. Det tekniskt mest avancerade i en gudstjänst är kanske en dammig gammal psalmbok.

Men likväl är församlingarnas gudstjänster kyrkans viktigaste kommunikationsplattform. Där är kyrkan Kyrka. Där och då blir Kyrkan till. All annan kyrklig kommunikation behöver ha som syfte, mål och avsikt att leda människor till våra församlingars gudstjänster. Allt annat är av underordnad betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar