7 april 2013

#95. Andra söndagen i Påsktiden...

"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?" 
(1 Johannesbrevet 5:1-5)
Det enda sättet att vara "Luthersk" är att försöka rikta sitt liv till den som Luther riktade hela sitt liv till – Jesus Kristus. Att vara riktigt "Luthersk" betyder att med sitt levande vara helt och hållet kristocentrisk – att i allt som görs och sägs ha Jesus Kristus som centrum, utgångspunkt och mål. Det är det enda sättet att vara "Luthersk" på. Att använda ordet "Luthersk" som ursäkt för att ägna sig åt en massa annat än att i och med sitt liv försöka följa och berätta om Jesus Kristus är att inte ha förstått vad Martin Luther försökte få sagt.

Det börjar med tron på att Jesus är Kristus, den smorde som är född av Gud. Att tro att Gud lever är att tro att Jesus är Guds levande son. Om vi ser och tror att det är så väcks en längtan efter att leva i relation till denna levande Gud. Det kommer till uttryck i en längtan efter att vilja försöka leva efter Guds bud. För den som tror och älskar Gud är buden ingen tung börda. Buden är inte tunga därför att Jesus redan burit den tyngsta bördan Tron berättar att Jesus som Guds son har burit den tyngsta bördan och flyttat världens yttersta gräns in i Guds fullbordade framtid. Att tro är att lita på att livets seger över döden redan är vunnen.

Att leva i tro är att låta trons konsekvenser visa sig i det levande livet. Det betyder en levande längtan efter att försöka leva i enlighet med Guds bud. Att med sitt liv visa, gestalta och berätta att relationen till Gud spelar roll och gör skillnad. Att vara kristen på ett sådant sätt andra människor också vill vara det. Att på riktigt och i det levande livet försöka leva i tro på Jesus Kristus så att det märks och syns. Nej, det handlar inte om någon gärningslära. Det handlar om att leva med en tro, en glädje och ett hopp som syns, märks och smittar av sig på andra. Att med hopp och glädje vittna om ett skonsamt ok och en börda som är lätt.

Det är inte svårt och det är ingen egentlig börda för den som tror och älskar Gud. Men det behöver synas och märkas. Att trons glädje och trons hopp syns och märks i det levande livet – det är det som kallas att vittna. Det är att låta det egna livet bli ett vittnesbörd om den Jesus Kristus som har besegrat världen en gång för alla.

"Christ's commands may not be defined as unfulfillable, and their fulfillability may not be restricted to wish and intention." (Barth s. 124)

  • Barth, Karl, 2005: The Theology of the Reformed Confessions. Louisville: Westminster Knox Press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar