24 november 2013

#185. Domsöndagen…

"Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet." (Johannes 5:24)
Domen faller över oss alla. Straffet för synden är död. Döden är straffet som följer av den fällande domen, konsekvensen av och straffet för människans och mänsklighetens synd. Syndens skuld är lika verklig som den faktiska döden. Ingen är undantagen. Vi ska alla dö. 

Men sista ordet är inte sagt. Med, i och genom Jesus Kristus från Nasaret förändras allt. Att höra Jesu ord och tro på de löften som Gud har gett förändrar allt. Domen faller fortfarande, lika obarmhärtigt som förut. Men straffets död är inte längre oåterkalleligt livets slut. 

Det oerhörda, det obegripliga och mycket märkliga har åstadkommits av, med och i Jesus Kristus från Nasaret. Den död som är vars och ens och allas sanna verklighet är inte längre livets slut. Domen faller fortfarande, men påföljden är en annan. Döden övergår till liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar