12 februari 2016

#359. Bunkermentalitet…

Vår kyrkas ärkebiskop är inte landets utrikesminister. Ändå låter de slående lika när de uttalar sig om folkmordet och den utrotning av kristna som pågår i Mellanöstern. Vår ärkebiskop låter nästan som utrikesministern. Med skillnaden att utrikesministern är mindre arrogant när hon bemöter frågor och frågeställare. Johann von Eck skulle ha varit stolt om han läst hur vår ärkebiskop hanterar och bemöter den senaste tidens kritik via DN.

Men vår kyrkas ärkebiskop är varken Wallström eller von Eck och verkar i sammanhanget ha missuppfattat sin uppgift som ärkebiskop. Inte minst verkar ärkebiskopen ha missförstått de roller vi har i relation till varandra. Det blir synligt när hon talar om kritiken som ett ”angrepp på Svenska kyrkan.” Kritik mot våra biskopars oförmåga att stå upp mot orättfärdighet och för våra kristna syskon i världen är alltså ett angrepp på Svenska kyrkan. Som om det är ärkebiskopen och biskoparna som är Svenska kyrkan. Förstår inte ärkebiskopen att det är Svenska kyrkan själv som ifrågasätter ärkebiskopens och övriga biskopars ledarskap med och i den kritik som förs fram av kyrkans medlemmar?

Om ärkebiskopens svar i DN – tillsammans med biskop Modéus och biskop Tyrbergs försvar för biskoparnas tystnad i frågan om det pågående folkmordet på kristna – representerar biskopsmötets inställning till vår kyrka, vår kyrkas medlemmar och vår kyrkas plats i den världsvida kyrkan då verkar det, i det närmaste, råda en bunkermentalitet hos våra biskopar. ”Vi vet bättre, ni ska foga er under tystnad.” Man måste vara imponerande tondöv som biskop i en kristen kyrka för att försvara positionen att det bästa är att vara tyst när våra kristna systrar och bröder i världen mördas i en bedövande katastrofal omfattning.

En biskop i en kristen kyrka måste kunna stå upp för sina kristna syskon utan att fastna i en tanke om att det betyder att man står upp mot någon annan. Det är inget annat än våra biskopars absoluta skyldighet att stå upp och göra sina röster hörda till stöd för våra utsatta kristna systrar och bröder i skenet av all den orättfärdighet, det folkmord och den utrotning som pågår. Förstår man inte det då kanske man helt enkelt inte ska vara biskop i en kristen kyrka.

  3 kommentarer:

  1. "Opinionsledarn" – tack för din kommentar. Men anonyma kommentarer publiceras inte här.

   SvaraRadera
  2. Tack Patrik, nu gäller "The Moment of Christian Witness" med tanke på Balthasars bok från 1966.

   SvaraRadera