18 februari 2016

#362. Tankekomplex…

”Ytligt sett är kritiken logisk, men som alltid när argument synes oantastligt rationella så finns det en dold agenda bakom. I det här fallet handlar det om en fientlighet mot islam, eller som ärkebiskopen Antje Jackelén benämner det i sitt svar på kritiken, på DN:s kultursida i torsdags: ’… elefanten i rummet – det islamfientliga tankekomplexet.’ […] Vid fjolårets kyrkomöte lämnades en SD-motion in på samma tema. Även SD driver frågan att Svenska kyrkan ska rikta sitt stöd och sina insatser till enbart kristna i första hand. […] Och en av dessa mörka krafters viktigaste redskap i sina maktsträvanden är fientligheten mot islam.” (Stefan Eklund, BT 14/2)
Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund uttrycker sitt stöd för ärkebiskopens svar till Ann Heberlein i DN med välbekanta ord och toner. Han skriver om ”dold agenda”, ”islamofobi” (av ärkebiskopen omformulerat till ”det islamfientliga tankekomplexet”), ”SD” och ”mörka krafter.” Det är en karbonpapperkopia av den retoriska modell som etablerades av Helle Klein med kamrater i Seglora Smedja för brännmärkning och nedtystande av meningsmotståndare runt det senaste kyrkovalet. Man använde ett politiskt och retoriskt format som bestod av insinuerande misstänkliggöranden, osakliga påhopp och anklagelser, svartmålningar och påklistrande av negativa åsikts-etiketter för att angripa och tysta ner meningsmotsåndare i det offentliga. Istället för att diskutera sakfrågor med välformulerade resonemang och förankrade argument. En verksamhet som till stor del finansierades av Lunds stift under biskop Antje Jackelén och av Stockholm stift under biskop Eva Brunne.

Med sin text den 14 februari positionerar sig Borås Tidnings chefredaktör i den ideologiska och retoriska fåran. Om Stefan Eklund vill bli tagen på allvar som en trovärdig och seriös deltagare i den kyrkliga debatten så gör han gott i att inte låta sig inspireras alltför mycket, eller enbart, av den förståelse av kyrkan som frodas där. Kyrkan och kyrkans inre liv är betydligt mer nyansrikt och mångfacetterat än så.

"Det islamfientliga tankekomplexet” är ärkebiskopens omskrivning av tillmälet ”islamofobi” och beskrivs som den omständighet som försvårar kyrkans diskussion om det pågående folkmordet på kristna. Det är inte helt sant. Det som försvårar vår kyrkas inre och offentliga diskussion är det allmänreligiösa tankekomplexet som vår ärkebiskop med kamrater försöker etablera som kyrkans paradigm. Den där tankemodellen som reducerar innehållet i kristen tro och innehållet i den identitet som formas av en kristen tro till ett oidefinierat, innehållslöst och formlöst allt och ingenting. Det allmänreligiösa tankekomplexet försvårar kultiveringen av vår kyrkas inre liv, försvårar både kyrkans offentliga samtal och vår kyrkas teologiska utveckling. Det försvårar vår kyrkas relationer till andra kristna samfund och försvårar kyrkans relationer till bekännare av annan tro. Inte minst försvårar det allmänreligiösa tankekomplexet utvecklingen av vår kyrkas identitet och praktik som kristen kyrka.

Vad det gäller vår kyrkas nationella lednings förbluffande oförmåga att tydligt uttrycka ett ställningstagande till stöd för kristna syskon som är utsatta för folkmord kan man bara förundras. Bara med en förståelse av kyrkan som lider av en stark partipolitisk distortion kan en uppmaning till uttalat stöd för, tydlig omsorg om och konkret hjälp till våra utsatta kristna systrar och bröder uppfattas som ett uttryck för mörka krafter, främlingsfientlighet och en avig inställning till islam. Uppfattningen om att en tydligt formulerad kristen identitet innebär att man på något sätt vänder sig mot någon annan är inget annat än en stor missuppfattning.

3 kommentarer:

 1. Tack än en gång Patrik. Du har kraft, energi och mod. Svenska kyrkan är mer än nutidens tillfälliga ledarskap. Det finns inte ett spår av synkretism hos de "gamle" som exempelvis biskop Tor Andrae, vars kunskap om Islam överträffar alla våra nuvarande biskopar tillsammans. Den tyske författaren Martin Mosebach har skrivit en bok med titeln "Häresie der Formlosigkeit" med referens till katolska kyrkans novus ordo. När jag läste Ditt inlägg associerade jag omedelbart till Mosebach. Allt gott Patrik

  SvaraRadera
 2. Thomas, Tack för din kommentar och tack för ditt stöd.

  SvaraRadera
 3. Äsch, det är väl ändå sant att vi, när vi står upp för en tydligt formulerad kristen identitet (inklusive Jesus´ sanningsanspråk) i någon mening också "vänder oss mot andra"? Vi behöver inte låtsas som om vi inte ville att folk skulle sluta vara muslimer eller ateister och bli kristna (frivilligt, givetvis).

  Det blir så konstigt när t.ex. Ellinor Grimmark föredömligt kämpar för samvetsfrihet och sin rätt att jobba med att förlösa barn utan att behöva avliva någon - men inte vill kännas vid att hon (om än indirekt) klandrar de barnmorskor som medverkar vid fosterfördrivningar.

  SvaraRadera