23 februari 2013

#75. Helgmålsbön...

Kära Gud

Du som har skapat allt som varit, är och blir.
Du som upprättar, befriar och frälser var och en.
Du som ser oss, hör oss och älskar oss alla.

Tack för veckan som har varit.
Tack för alla systrar och bröder.
Tack för alla goda krafter och all god vilja.
Tack för att vi får vara din kyrka trots våra brister.

Var oss nära när vi saknar och längtar.
Var oss nära när vi är utsatta för livets svårigheter.
Var oss nära när vi bär ansvar och behöver fatta svåra beslut.
Var oss nära när vi är fyllda av hopp, livsmod och glädje.

Förlåt oss för vårt högmod.
Förlåt oss för att vi inte alltid har sett på varandra med kärleksfyllda blickar.
Förlåt oss för att vi ibland gjort vårt eget viktigare än det som är ditt.
Förlåt oss för att vi ibland inte kan eller förmår att förlåta varandra.

Hjälp våra syskon med politiskt ansvar att fatta kloka beslut.
Fyll våra systrar och och bröder i polistjänst med barmhärtighet.
Stöd oss i vår gemensamma uppgift att skapa ett gott samhälle.
Uppmuntra vår kyrkas biskopar, präster och diakoner i tjänsten för ditt rike.

Kom och var oss nära, var och en på de sätt som Du vet att vi behöver.
Skänk oss din Andes frid, tillit och frimodighet.
Förbarma dig över oss alla.

I Jesu namn.

2 kommentarer:

  1. Tack för en tänkvärd bön, som jag gärna ber med i.

    SvaraRadera
  2. Krister, det gläder mig när vi kan förenas i bön. Jag tror att vår kyrka behöver bli och vara en bedjande gemenskap i första hand.

    SvaraRadera