21 oktober 2013

#167. Trädet och frukten...?

"A good theologian does not live in a house of ideas, principles and methods. He walks right through all such buildings and always comes out into the fresh air again. He remains on the way. He has his eyes on the horizon, the high mountains and the infinite sea – and at the same time also has at heart the good and the bad, the fortunate and the unfortunate, Christian and pagans, his fellow-men from East and West, to whom he is allowed to make his modest testimony. […] In all circumstances theology is a fine and joyful task … When I began it as a young man I was often troubled and saddened by it. Later I could see that if one understands theology properly, it takes one to a place which – for all the difficulties, all the laborious work that it required – is a happy one, where a man can live and long for the time when he will see 'face to face' (1 Chorinthians 13.13): for himself and for others."

(Karl Barth, citerad av Busch)

"Det biskoparna säger är att Gud, vår skapare, ger oss vår jord och vårt ansvar. Men vårt livsmod får i klimatsorgen leva av att Gud i Kristus ger var och en av oss livet tillbaka mitt i misslyckandet och mitt i övermodet. Biskoparna borde kunna påminna om att Guds heliga ande gör att livet berör oss också när vi har skuld i att jorden är hotad och inte orkar bli berörda längre. Nu förstärker biskoparna istället missmod, ångest och klimatsorg och missar att ansvaret inte lever av kravet på ansvar utan av livets redan av Gud givna förutsättning, trots tillkortakommanden."

(Margareta Brandby-Cöster)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar