2 september 2012

#17. Trettonde söndagen efter Trefaldighet...

"Kain sade till sin bror Abel: 'Kom med ut på fälten.' Där överföll han sin bror Abel och dödade honom." (1 Mos 4:8)

När hemskheter händer, när någon eller några mördar någon eller några, värjer vi oss ofta för det. När det hemska skett i större skala, med ett större antal offer eller med ett offer som är välkänt, sägs det ibland att "allt har förändrats". Terrorattentat av olika slag har de senaste 10-15 åren påståtts "förändra allt", inte sällan för att legitimera ännu fler fasansfulla hemskheter. Men mördande har inte förändrats. Varje gång det händer påminns vi just om motsatsen – att ingenting har förändrats. Människans lust och vilja att mörda sina systrar och bröder är väldokumenterad sedan tidernas begynnelse. Ingenting har förändrats.

Nyheterna i TV, på nätet och i tidningar återberättar berättelsen om Kain och Abel i stort sett varje dag. Istället för att lura oss själva genom påståenden om att något förändras av mördande borde vi fråga oss varför mänskligheten inte förändras genom att låta bli. Frågan om religiösa symboler i kombination med militära uniformer sätter frågan på sin spets. Hur förhåller sig tro till våld? Men den angelägna frågan är inte om religiösa symboler kan tillåtas på uniformer. Den viktiga frågan är om den som bär en religiös symbol kan tillåta sig själv att bära en uniform som innebär en plikt och skyldighet att mörda andra människor.

För den som säger sig vara kristen är svaret ett tveklöst "nej". Icke-våldsprincipen är en omisskänlig del och funktion av att bekänna sig till kristen tro. "Christians are nonviolent not, therefore, because we believe that nonviolence is a strategy to rid the world of war, but because nonviolence is constitutive of what it means to be a disciple to Jesus." (Hauerwas) För det finns ett stort etiskt imperativ som ingen kristen kommer undan: "Du skall älska din nästa som dig själv." Det kan vara svårt att fullt ut leva efter, javisst. Men för en kristen får det inte vara svårt att fullt ut leva efter det femte budet: "Du skall icke dräpa."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar