18 maj 2014

#252. Femte söndagen i påsktiden…

”Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.” (Johannes 17:14–17)
Jesus gav oss Guds Ord i den meningen att Jesus själv är Guds Ord. Jesus är den händelse i tid och rum som är Guds uttalade och konkretiserade Ord. Jesus är vad Gud säger med sitt Ord. Jesus är uppenbarelsen av Guds Ord, innehållet i Guds Ord och den som Guds Ord har uppenbarat. Det är vad Gud Fadern i Gud Sonen har uppenbarat för sin mänsklighet genom Gud Anden.

Att påstå det som Kyrkan påstår – att Jesus Kristus från Nasaret är Guds Ord inkarnerat och därför är Gud själv – möter motstånd, som ibland blir till hat. Ibland till och med inom kyrkan själv. Att i vår egen kyrka hävda att Guds Ord och att Jesus Kristus från Nasaret är Kyrkans enda och konstituerande ärende leder inte sällan till motstånd. Ibland även till något som faktiskt liknar hat. Fråga Marcus Birro om hur det kan upplevas.

Men vi ska fortsätta att leva i och att vara en del av världen. Vi ska fortsätta att vara en del av den kyrka som ofta inte vill varken höra på eller lyssna till sina egna. Uppgiften är inte att dra sig undan från världen. Uppgiften är att stå kvar i världen och i kyrkan och fortsätta att med tankar, ord och handlingar peka på den Kristus som är Kyrkans enda centrum. Och lita på att vår Gud bevarar oss alla för det onda.

Därför att sanningen är alltid sann. Oavsett vilka lögner som råder i världen eller vilka osanningar som styr vår kyrka. Sanningen finns, sanningen råder och sanningen kommer alltid att övervinna lögnen. Kyrkans sanning är Jesus Kristus. Därför att Jesus är uppenbarelsen av Guds Ord, innehållet i Guds Ord och den som Guds Ord har uppenbarat. Det kan ingen ondska, inget hat och inga osanningar ändra på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar