3 mars 2013

#79. Tredje söndagen i fastan...

"Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansaroch sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga." (Efesierbrevet 6:10-18)

Paulus sitter i fängelse när han skriver sitt brev till församlingen i Efesos. Ändå uppbådar han kraft till att uppmuntra och stödja de andra, som lever i frihet. Och han uppmanar dem att hämta kraft ur den källa han själv lever av – hämta styrka hos Herren. Paulus sitter där i sin fängelsehåla och skriver till oss, som lever i frihet – hämta kraften hos Herren.

Paulus ser att vi behöver rustas för livet i den här världen. Det är här – just i den här konkreta världen som vi lever i till vardags – som ondskans andemakter i himlarymderna härjar. För det finns ingen annan verklighet än den här. Det är i den här verkligheten och ingen annan som ondskan tar sig konkret form. I form av orättfärdighet, lögner, orättvisor, elakheter, girighet, krig och ond bråd död. Om någon tvivlar på att ondskans andemakter i himlarymderna tar sig konkreta former här i vår levande verklighet räcker det med att ta del av nyheterna om vad som händer runt om i vår värld vilken given kväll som helst. Ondskans huggtänder ger sig till känna på det ena fasansfulla sättet efter det andra.

Mot detta behöver vi rustas så att vi inte förlorar hoppet, tappar livsglädjen eller glömmer att tro. Mot alla former av ondskans lömska angrepp behöver vi ikläda oss Guds rustning. Så att vi kan fortsätta att stå upprätta mitt i allt som sker.

Med sanningens bälte ska lögnerna mötas. Världen är full av lögner och lögnare. Lögner som påstår att det är skillnad på människor av olika skäl. Lögnare som påstår att det finns människor som hör till och andra som inte hör till. Lögner som säger att det finns godtagbara skäl att ekonomiskt exploatera andra, eller till och med att mörda människor i andra länder under förevändningen att det sker för en god sak. Lögnare som vill få oss att tro att det är skillnad mellan "oss" och "dem" och att det finns någon form av rätt att råda över andras liv och död. Som om inte även vi, tillsammans med resten av hela mänskligheten, står under Guds dom om rättfärdighet och orättfärdighet. Med sanningens bälte runt livet är det omöjligt att acceptera lögner som verkar för åtskillnad mellan människor. Med sanningen som bälte ska lögnerna och lögnarna avslöjas.

Iklädd rättfärdighetens pansar är det omöjligt att acceptera orättvisor och orättfärdighet. Oavsett i vilken form orättvisorna och orättfärdigheten tar sig uttryck. Det är omöjligt att acceptera att människor särbehandlas eller utsorteras. Oavsett påstådda anledningar. Det är omöjligt att acceptera att någon enda medmänniska exkluderas ur den samhälleliga och mellanmänskliga gemenskapen. Rättfärdighetens pansar får hjärtat att brinna av harm när en medmänniska blir orättvist behandlad. Oavsett av vilket skäl.

Att iklädas Guds rustning är att iklädas viljan att skrida till handling. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Med ett hjärta som brinner av längtan efter sanningen är det en villighet att gå ut i världen och kräva fred. Budskapet om fred är ett krav på fred. Iklädd Guds rustning är det omöjligt att acceptera något annat än fred. Sanningen och rättfärdigheten kräver ovillkorlig fred. Fred mellan stater, fred mellan människor och fred mellan människan och Gud. Något annat alternativ än omedelbar och allomfattande fred finns inte för den som bär villighetens skor på fötterna. Och det är ett budskap om och ett krav på fred som måste bäras ut varje dag, i varje sammanhang och i varje tid.

Det är inte möjligt utan trons sköld – som är hoppet, tilliten och tillförsikten. Att hålla upp trons sköld mot ondskans brinnande pilar är att hålla upp hoppet mot förtvivlan, tilliten mot misströstan och tillförsikten mot håglösheten. Med sina brinnande pilar av dåliga nyheter vill ondskan få att tappa hoppet, förlora tron och börja misströsta. Därför behöver vi ibland hjälpas åt. Ibland behöver vi hålla upp trons sköld för att värna om varandra. Vi behöver påminna oss själva och varandra om tron, hoppet och kärleken – om allt det där som ondskan vill få oss att glömma bort. Med trons sköld är det möjligt att värna livsglädjen, livsmodet och hoppet även när de brinnande pilarna viner.

Frälsningens hjälm skyddar mot missmod. Frälsningens hjälm är övertygelsen som säger att det finns ingenting – varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. Andens svärd är just detta – Guds ord som talar till oss ur och med Bibelns ord. Och Andens svärd är Guds levande ord, Guds levande tilltal, Guds uppenbarelse i det levande livet. När Gud på något sätt säger "Ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud" rakt in i våra liv.

Att iklädd Guds rustning gå till storms mot världens orättvisor, lögner och ondska. Att bära sanningens bälte om livet, rättfärdigheten pansar om bröstet, villighetens skor på fötterna. Att hålla trons sköld framför sig och bära frälsningens hjälm på huvudet. Att svinga Andens svärd i världen. Det är bara möjligt under åkallan och bön. Och vi får inte tröttna i vår bön för de heliga – vår bön för varandra. Därför att det är i bönen som styrkan hämtas. Det är i bönen som kraften finns. Och det är Guds styrka och Guds kraft. Det är bara Guds styrka och kraft som förmår att stå emot ondskans andemakter i himlarymderna. Ingenting annat. Utan Gud, utan Guds kraft och styrka förmår vi ingenting. Det är bara Guds rustning, inte vår egen förmåga, som gör det möjligt att ta upp kampen mot ondskan i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar