29 mars 2013

#92. Långfredagen...

"De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. […] Med ett högt rop slutade Jesus att andas." (Markus 15:24-25, 37)
Gud är död. I Jesu gestalt dog Gud på korset. Gud dog en riktig död och är alldeles död. Gud gav upp allt sitt eget för att kompromisslöst dela människans villkor. Ända in i döden, det mänskliga livets yttersta begränsning.

Med Jesus dog allt hopp. Hela skapelsen står som bedövad av det oerhörda faktum att Gud själv är död. Kvar finns bara en dov, ekande och öronbedövande tystnad. Ljudet av ljudets upphörande. Gud är död.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar