2 mars 2014

#215. Fastlagssöndagen...


"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning." (2 Kor 5:17–19)
Att förändras av Kristus är att ställas inför en okänd framtid. En framtid utan egen kontroll. Det gamla jaget är förbi, det jag som trodde sig ha kontroll över livet och tillvaron. Något nytt blir till. En ny skapelse. Ett nytt jag som ser, förstår och vet att allt som är livet och hela tillvaron är beroende av Guds nåd, kärlek och barmhärtighet. Ett nytt jag, som tror.

Ett nytt jag som ser, förstår och på riktigt tror att allt som varit, är och ska bli har sitt upphov i Gud Fadern. Som ser, förstår och tror tack vare att Gud Fadern en gång för alla försonade oss med sig själv genom Kristus. Att se, förstå och tro är att väckas och kallas som vittne. Ett vittne som står i försoningens tjänst. En någon som med hela sitt jag vittnar om försoningen.

Gud valde att avstå från att utmäta straffet för människans och människornas överträdelser. Genom och med Kristus sträcker Gud Fadern ut en hand till hela mänskligheten och varje människa. En försoningens öppna hand. Att verkligen se, förstå och tro att det är sant förändrar människan i grunden. Det förändrar livet och tillvaron. Det förändrar allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar