6 september 2013

#144. Du missförstod mig...

Tack för konstruktiv återkoppling. Jag delar med mig av svaret här igen.

Du missförstod mig, kanske för att jag uttryckte jag mig för kritiskt och irriterat. Jo, jag tycker att kyrkans demokratiska ordning är viktig. Mycket viktig faktiskt. Att vår kyrka har en demokratisk struktur med stora möjligheter för medlemmar att påverka och ha inflytande är en av vår kyrkas största och viktigaste världsliga tillgångar. Så det är inte så att jag vill minska eller begränsa det demokratiska inflytandet. Det är den nuvarande formen som är mindre lyckad. Strukturen och ordningen för kyrkans demokrati behöver inte, som det är nu, vara en karbonpapperkopia av samhällets övriga struktur. En demokratisk ordning kan se annorlunda ut och fortfarande vara lika demokratisk.

En demokratisk ordning innebär bland annat att det finns en möjlighet att göra sin röst hörd, att den enskilde har en möjlighet att med sin åsikt och röst påverka sammanhanget. Än så länge finns inget annat, bättre och mer fruktbart system för att organisera större mänskliga gemenskaper än just en demokrati. Att vår kyrka är demokratiskt organiserad är därför en stor och fantastisk gåva som vi har att ta ansvar för tillsammans. Men att leva i och med ett demokratiskt system innebär också att man behöver låta andra sköta om och ta ansvar för saker ibland. Andra som kanske har bättre kompetens, adekvat utbildning och rika erfarenheter som gör att den eller de är mer lämpade att ta ansvar för just det där andra.

Till exempel, samhällets ekonomiska politik. Jag kan ju ha uppfattningar om hur jag skulle önska att saker och ting sköttes. Jag kan ju ha uppfattningar om rättvis fördelning av resurser, om hur och vilka samhällsresurser som behöver skattefinansieras, om hur mycket av vilket skatteuttag som ska gå till vad. Men jag saknar ju ekonomisk kompetens för att fatta egentliga beslut. Lyckligtvis finns det välutbildade och kloka ekonomer och kloka ekonomiska politiker som har den kompetensen. De vet bättre än jag, de kan mer om ämnet, de är utbildade och har erfarenhet som gör att om det ska fattas beslut i ekonomiska frågor så är det bättre att de gör det.

Eller ta samhällets försvarspolitik. Jag kan ha en rad uppfattningar och åsikter om det som har med försvaret att göra. Jag tycker till exempel att våra gemensamma resurser inte ska användas till krigföring i andra länder. Eftersom jag är pacifist är jag ytterst tveksam användningen av militära resurser över huvud taget. Men, det finns andra som genom utbildning, erfarenhet och kompetens har andra uppfattningar och fattar andra beslut. De har underrättelsetjänster som ger tillgång till massor av information och beslutsunderlag som vi andra inte har, de har en annan förståelse av hur världen är beskaffad och de har i demokratisk ordning fått mandat att fatta besluten som behövs.

Kunskap och erfarenhet på ett område fungerar som en karta. Kunskapens och erfarenhetens karta gör att man kan navigera inom sitt ämnesområde på ett bättre sätt. Grundläggande kompetens på ämnet är i de allra flesta sammanhang en förutsättning för att man ska få och kunna fatta beslut inom ett visst område. Det tillhör dessutom intellektuell hederlighet att kunna avstå från inflytande över det man saknar kompetens för. En demokrati betyder inte bara att man ska få göra sin röst hörd. En demokrati betyder också att man behöver ha förmågan att stå tillbaka och låta andra fatta beslut. 

Kristen tro är kyrkans karta. Att på något sätt tro är att ha den där grundläggande kompetensen som behövs för att kunna formulera en adekvat åsikt om och i kyrkan. Nej, tro är inget man kan, behöver eller ska mäta. Men tron behöver i alla fall finnas där på något sätt. Annars finns ingen utgångspunkt för samtalet som leder till åsikten som leder till besluten. Att ta plats i kyrkans beslutande organ utan att ta kyrkan på allvar som kristen kyrka eller utan en kristen tro som grund är som vara ute i skogen utan karta eller på havet utan sjökort. Man vet inte var man varit, var man är eller var man ska någonstans. Man kommer att gå vilse eller köra på ett grund för eller senare.

Att leva i och med ett demokratiskt system betyder också att ha förmågan att avstå från kravet att få vara med och bestämma. Därför bör renodlade politiska partier i sann demokratisk anda avstå från att kravet att bestämma i och över vår kyrka.


PS. Du har rätt, jag ska försöka vara mer konstruktiv och lite mindre irriterat kritisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar