26 september 2013

#153. I sanden skriver du...

"I sanden skriver du, skrivare,
så länge du inte vet,
att din enda arbetsgivare
heter Inre nödvändighet.
Din uppgift är inte att öka
bibliotekens textförråd.
Den är först och främst att söka
sanningens hemlighetsfulla tråd
i livets väv – att följa i dunkla mönster
dess spår av ljus så långt tanken når
och att kanske finna det fönster,
varur ljuset ytterst går.

Din uppgift är inte att vara
en tanklös publik till tidsfördriv.
När du talar, så talar du bara
till nattliga vandrare om det liv
som djupast i själarna brinner,
och som de, liksom du, söker sanningen om.
De tecken och spår du finner
av sanningen talar du om.
Din gärning skall ske i tystnad
och vara begränsad till andens värld.
Din enda tillåtna äreslystnad
är eldens klarhet på tankens härd.

Du är jägare endast som spårar
i mörkret ett gyllene villebråd.
Du får aldrig, hur törnena sårar,
ge upp eller tigga om nåd.
Du har alls ingen plikt att söva
med rosiga lögner en enkel publik.
Och reklam skall du aldrig behöva
från någon trycksaksfabrik.
En sökare själv på färden
dina hemliga tecken vet.
Och andens rike i världen
är din enda verklighet."

  • Svensson, Olle, 1991: Att Vandra Mot Morgon; Valda dikter 1934-74. Simrishamn: Proprius förlag. S. 28. ("I sanden skriver du" från 1943.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar