13 september 2013

#147. Sanningen om vägen...

"…the enormous dynamism of the National Socialist heresy cannot be countered either by unbelief or by half-baked ideas of some kind or other. What is needed is something better and superior – and that certainly means Christian faith."

(Karl Barth, 1941, citerad av Busch s. 303.)

Det som var sant 1941 är sant idag. Det finns ett botemedel mot nationalistiska och främlingsfientliga idéer och rörelser som är mer kraftfullt än alla andra. Det är kristen tro, kristna människors vittnesbörd och kyrkans förkunnelse av Evangelium. Att leva i sitt dop som bekännande kristen är inte kompatibelt varken med främlingsfientlighet eller med nationalism. Att fler och många människor kommer till tro och lever i sina dop som bekännande kristna är det bästa botemedlet mot alla former av politiskt extremistiska rörelser. Det är sant i samhället i allmänhet och det är i synnerhet sant i kyrkan. Det går inte att vara en troende och bekännande kristen och samtidigt hysa nationalistiska eller främlingsfientliga åsikter.

Därför är en kraftfull, övertygad och övertygande förkunnelse av kyrkans Evangelium, omvändelse till tro och kristna människors ansvarsfulla vittnesbörd det bästa botemedlet mot sverigedemokratiskt inflytande i vår kyrka. Inte ett socialdemokratiskt partiprogram.

Det är bara på grund av olyckliga historiska omständigheter som Svenska kyrkan heter Svenska kyrkan. Vår kyrkas namn har aldrig varit avsett som föda åt den förgiftande nationalismens och främlingsfientlighetens hydra. "Svenska kyrkan har ingenting med svenskhet att göra (vad nu det skulle kunna tänkas vara) utan betyder helt enkelt den del av Kyrkan (det vill säga kristenheten) som tar form inom Sveriges land. Svenska kyrkan har aldrig definierat sig som ”svensk” utan efter reformationen som evangeliskt-luthersk, vilande på apostolisk grund." (Judith Fagrell)

Det är ett stort politiskt misslyckande att partiet Sverigedemokraterna ens har möjligheten att få inflytande i vår kyrka. Det är ett stort teologiskt misslyckande att sverigedemokratisk ideologi och politik ens röner intresse bland vår kyrkas medlemmar. Botemedlet mot båda misslyckandena är förkunnelse av kyrkans Evangelium, människors omvändelse till tro och kristna människors ansvarsfulla vittnesbörd. Varken mer eller mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar