28 september 2013

#155. Biskopstwitter...

"'Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.' (Jesus) Det finns trots allt ett register som är OK. #söndagsord Mikaelidagen" (@BiskopAntje på Twitter 2013-09-28)

Men allvarligt talat…? "Det finns trots allt ett register som är OK." Är det skämtsamt menat av vår tilltänkta ärkebiskop? Ett försök att bygga tillit och förtröstan – att Gud för ett register liknande polisens olagliga register över Romer? Eller är det ett plumpt åskådliggörande av bristande förståelse för det stora allvaret kring polisens olagliga registrering av etniskt definierade medmänniskor? Eller är det bara ännu ett uttryck för dåligt episkopalt Twitter-omdöme? Eller rent av ett uttryck för ett ganska dåligt teologiskt omdöme?

Snälla, kan inte någon säga åt vår kyrkas biskopar att tänka efter lite innan det twittras? Små smulor är också bröd – även korta och små dumheter är dumheter. Och vår kyrka behöver inte omgärdas av fler små episkopala dumheter. Vi behöver biskopar som tar ämbetet på allvar och som utövar sitt ämbete ansvarsfullt.

PS. Är det tänkt att våra biskopars twittrande från sina officiella biskops-twitter-konton ska betraktas som uttalanden ex-cathedra? Eller är det lite sådär allmänt inte genomtänkt alls?

Edit: Biskop Antje responderar via Twitter. Dialogen kan läsas här. Tack för respons Antje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar