15 september 2013

#149. Sextonde söndagen efter Trefaldighet...

"Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: 'Gråt inte.' Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: 'Unge man, jag säger dig: Stig upp!' Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: 'En stor profet har uppstått bland oss' och: 'Gud har besökt sitt folk.' Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring." (Lukas 7:9–17)

Jesus fylls av medlidande när han ser vår förtvivlan inför livets förgänglighet. Det till synes begränsade livet är fyllt av möda och vånda. Sonens död är vår död och änkans förtvivlan är vår förtvivlan. Jesus vet att döden inte innebär livets slut. Det är en sanning om verkligheten som är fördold i Guds fullbordade framtid. Jesus ser änkans och vår förtvivlan inför det liv som till synes är kort och fyllt av möda. Och Jesus fylls av medlidande som vill trösta när han ser sin skapelses vånda. Så Jesus öppnar ett uppenbarelsen ögonblick och visar en verklighet som ska bli och som redan är. En verklighet där döden inte finns mer. En uppståndelsens verklighet som är alldeles sann och alldeles på riktigt.

Jesus är herre över livet och över döden. Jesus vill livets levande och dödens död. Det är vad det hela handlar om – livet och döden. I Jesus Kristus finns ett löfte om att döden inte innebär livets slut. Så stort och så viktigt är kyrkans ärende. Så stort och så viktigt är det glada budskap som kyrkan har fått att förvalta i samtiden för framtiden. Så stort, så radikalt och så verklighetsförändrande är det Evangelium som kyrkan har fått uppgiften att förkunna för och i världen. Så stort och så viktigt är det. Kyrkans Evangelium om Jesus Kristus från Nasaret är det största och det viktigaste som har hänt människan och mänskligheten. Evangeliet om Jesus skakar om hela tillvarons grundvalar och förändrar allt.

Tro och lita på att det är sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar