20 augusti 2012

#4. Vad hände...?

"The unanimous evidence of the tradition deposited in the New Testament, deliberate and inadvertent alike, is that Jesus' trial and execution wholly disenchanted and scattered his followers. A few days later, a community had formed of disciples who believed he lived as Son and Lord. Our first question must be: What happened to make the difference?"
(Jenson s. 194)

Någonting hände som fick människor att göra gemensam sak. Kyrkan växte fram ur gemenskapen som tillsammans faktiskt och på riktigt erfor detta något som hände. Kyrkan som sådan var den grupp människor som i gemenskap bekände sig till och som faktiskt trodde att detta något hände, alldeles på riktigt. De första hundra åren (ungefär) levde och växte kyrkan utan hjälp av normerande texter eller strukturer. Erfarenheterna, tron och bekännelsen räckte för att förena Kyrkan – de var aldrig verktyg för att bygga murar mot andra. Sakta växte kyrkan och blev en institution med inflytande och makt.

Några av oss tänker, tror och anser att Kyrkan som sådan fortfarande är den där troende och bekännande gemenskapen. Gemenskapen som förbluffad erfar att det där något som hände är något som fortfarande händer. Det teologiska perspektivet ser Kyrkan som gemenskapen som med glädjefylld nyfikenhet ständigt frågar sig vad det var som hände, det där som gjorde hela skillnaden. Som frågar sig vad det är som faktiskt händer, det där som gör hela skillnaden. Som tillsammans söker svaren i de delade erfarenheterna, i tron och i Kyrkans gemensamma bekännelse – de där teologiska sakerna som alltid varit till för att förena och aldrig varit till för att bygga murar mot andra.

Andra ser kyrkan främst som en institution med makt och inflytande. Man ser kyrkan mest som en intresseorganisation som ska användas i syften och med avsikter definierade utanför kyrkan själv. I vår kyrka är det kanske vanligast och mest tydligt uttryckt i kyrkans styrande och politiska strukturer. Med det politiska perspektivet på kyrkan frågar man sig inte vad det var som hände eller vad det är som händer i människors liv. Eftersom syften och avsikter hämtas någon annanstans ifrån än i det gemensamma sökandet efter svaret på den där frågan. Med det politiska perspektivet på kyrkan är murar och gränser mellan människor om inte en avsikt så alltid en oundviklig konsekvens.

Det behövdes en fyrtioårig ökenvandring, så att den av slavtillvaron institutionaliserade generationen kunde dö bort, för att det nya landet skulle kunna byggas. Kanske behöver vår Svenska kyrkan ytterligare tjugoåtta år av vilsen ökenvandring, så att de av statskyrkosystemet institutionaliserade maktstrukturerna kan dö bort, innan Kyrkan får andrum, livsluft och handlingskraft att bygga sig själv på nytt. Kanske kan vi först då få möjlighet att börja om från början igen, genom att än en gång ställa oss den där första frågan: Vad var det som hände egentligen, det där som gör hela skillnaden?

  • Jenson, Robert W., 1997: Systematic Theology; Volume 1: The Triune God. New York: Oxford University Press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar