23 augusti 2012

#9. Pussy Riot...

"Vi hade mentometerknappar i år och den punkt som gav i särklass högst betyg från medlemmarna var att vi ska förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig hemma i kyrkan." (Olof Burnell, Kyrkans Tidning nr 34, 23/8 2012. s. 8)

Pussy Riots öden och äventyr har väl undgått få. Det rättsliga efter- och skådespelet är inget mindre än en rättvisans skandal. En intressant historisk vinkel på händelsen ges av Philip Jenkins. Det som blivit tydligt – Pussy Riots själva avsikt var ju att åskådliggöra just detta – är den oheliga alliansen mellan den politiska makten och kyrkans styrande ledarskikt i Ryssland. Det finns ingen hejd på det mediala, kulturella och politiska stödet för Pussy Riot. Det med rätta. De betalar ett högt pris för att de vågade peka på det orättfärdiga i att politiken och kyrkan gör gemensam sak.

Kyrkans Tidning (nr 34, 23/8 2012) innehåller två artiklar på samma ämne. Brita Häll skriver om den oheliga alliansen mellan politiker och kyrkor i Amerika. Med smått bisarra uttalanden och ställningstaganden exemplifieras ofta hur knasigt och fel det blir när politik och kyrklighet går hand i hand i Amerika. Hanna Wallsten rapporterar sedan om ett stort politiskt möte i Sverige (s. 8, ej på web) med avsikt att ta fram ett "kyrkopolitiskt program" för att styra kyrkan i önskad politisk riktning. Förutsättningarna och systemen är olika men det är intressant att det som anses problematiskt där betraktas som oproblematiskt här.

Saken är den att det som är problematiskt där är problematiskt här också. Det är lika illa att Kyrkan styrs av diktat från Kreml eller av köpslående under en amerikansk valkampanj som att den styrs av tryckningar på mentometerknappar på ett politiskt möte i Sverige. Omständigheterna, systemen och konsekvenserna skiljer sig åt. Men i sak är det lika illa. Det är bara en fråga om grad. Därför att det är den politiska makten över Kyrkan som är problemet i sig. Kyrkan behöver stå fri från politiska lojaliteter för att kunna vara trogen sin kallelse. En protest som Pussy Riots hade varit lika relevant i Uppsala Domkyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar