21 augusti 2012

#6. Är teologi...?

"What, then, is theology? According to these foregoing statements, by which we described its place, theology can be only theologically defined. Theology is science seeking the knowledge of the Word of God spoken in God´s work – science learning in the school of Holy Scripture, which witnesses to he Word of God; science laboring in the quest for truth, which is inescapably required of the community that is called by the Word of God. In this way alone does theology fulfill its definition as the human logic of the divine Logos. In every other respect theology is really without support." (Barth s. 49)

Teologi är inte vad som helst och vad som helst är inte teologi. På samma sätt som att medicin inte är vad som helst och att vad som helst är inte medicin. Teologi är en intellektuell disciplin med ett specifikt innehåll, specifika källor, specifika mål och specifika arbetsmetoder. Att kalla vad som helst för teologi är att fara med osanning eftersom teologi inte kan vara vad som helst. Det säg t.ex. ibland att teologi är politik. Det är helt enkelt inte sant. Teologi och politik är två helt åtskilda intellektuella discipliner med olika innehåll, olika källor, olika mål och olika arbetsmetoder. Intellektuella discipliner – de två om några – behöver hållas distinkta och åtskilda från varandra.

Teologi är framför allt det mödosamma och krävande arbetet med sökandet efter kunskapen om vad Gud säger med och i det Gud gör och har gjort. Det är ett intellektuellt arbete som kräver mycket läsande, omfattande analyser, ett idogt skrivande och utmanande samtal. Teologins källor är Bibelns berättelser om Guds uppenbarelse i gången tid och Kyrkans genom århundraden samlade erfarenheter, texter och traditioner – tillsammans med mänsklighetens och människans liv och erfarenhet av Guds uppenbarelse i vår egen samtid. Det är ett omfattande, krävande och ständigt förändrande källmaterial. Men inte desto mindre är det ett specifikt källmaterial.

Teologi är ett intellektuellt område som utforskas i gemenskap med andra. Kyrkan är teologins sammanhang och teologin är hela Kyrkans angelägenhet. Även om det teologiska läs-, tanke- och skrivarbetet görs i ensamhet och avskildhet så är teologin beroende av sitt sammanhang. Det skulle kunna sägas att teologin blir till i och av sitt sammanhang – som är Kyrkans ständigt förändrande liv. Teologi är också en disciplin som behöver tillämpas i sitt sammanhang. Teologins tillämpning är Kyrkans förkunnelse. En teolog behöver vara en Kyrkans förkunnare. För det är i Kyrkans förkunnelse som teologin tillämpas och om teologin inte tillämpas är allt mödosamt arbete förgäves.

  • Barth, Karl, 1963: Evangelical Theology An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co. Omtryckt 1979

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar