20 augusti 2012

#5. Uppgifterna...

"The community does not speak with words alone. It speaks by the very fact of its existence in the world; by its characteristic attitude to world problems; and, moreover and especially, by its silent service to all the handicapped, weak and needy in the world. It speaks finally, by the simple fact that it prays for the world. It does all this because this is the purpose of its summoning by the Word of God. It cannot avoid doing these things, since it believes." (Barth s. 38)

Kyrkan är en gemenskap som vittnar genom att finnas till. Den troende och bedjande gemenskapens existens är i sig ett vittnesbörd. Det är en gemenskap som förenas i omsorgen om världen och som tar verklighetens problem på allvar. Kyrkan arbetar tålmodigt i tystnad med de utsatta och svaga för deras upprättelse, utan att söka omvärldens bekräftelse eller uppskattning.

Kyrkan är en gemenskap som med uppriktighet och uthållighet ber för världen. Varför? Därför att Gud med sitt Ord har kallat Kyrkan till just detta, varken mer eller mindre. Det är omöjligt för kyrkan att förbli Kyrkan om vi undviker att vittna, arbeta och be för världen. Om vi inte med vår tro vittnar, arbetar och ber för världen är vi en gemenskap av något annat slag än Kyrkan.

  • Barth, Karl, 1963: Evangelical Theology An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co. Omtryckt 1979

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar