2 april 2014

#229. Att försnilla pengar ur kollekten...

På söndag (den 6/4) försnillar partipolitiska intressen hälften av stiftskollekten i Stockholms stift, igen. Pengarna ska kanaliseras genom stiftelsen Seglora Smedja och ska väl förmodligen användas till kyrkopolitisk "opinionsbildning" i diverse massmediala kanaler, kanske företrädesvis via hemsidan "Dagens Seglora" och Twitter. Den kommande försnillningen av kollektpengar är beslutad av vårt domkapitel i enlighet med stiftets beslutsfattande ordningar och domkapitlet informerade om sitt beslut den 28/8 förra året.

Att kyrkans kollekt i stiftet än en gång ska gå till Seglora Smedja är ett konkret exempel på den partipolitiska korruptionen av det kyrkliga systemet. Det är också ett exempel på hur kyrkliga beslutsfattare misstar sina egna politiska intressen för att vara Kyrkans, kyrkans medlemmars och kyrkans gudstjänstfirares intressen. Det skulle också kunna sägas att det är ett exempel på ett missförstånd i relation till vad som är "mitt och ditt."

Det väcker återigen frågor, som förstås inte kommer att få några svar. Men, vilka andra grupperingar ska kunna få kollektpengar till projekt för kyrkopolitisk "opinionsbildning"? Vilka ska inte få? Varför? Vad händer om ett annat politiskt parti får beslutanderätt? Om vi får en biskop vars politiska uppfattning går åt ett helt annat håll? Var går då gränsen för det ekonomiska stöd som kyrkan ska bidra med till politiska partiers verksamheter? Ska en sådan kollektförvaltning kunna tillämpas även på församlingsnivå? Med lokalt kollektstöd till de olika partipolitiska grupperingarna som finns i landets olika församlingar? Varför inte, om det nu är tillämpligt på stiftsnivå? Det finns många och goda skäl att ställa både de här och flera andra frågor om söndagens stiftskollekt i Stockholm.

När vi förvaltar gåvor till kyrkan behöver förståelsen av skillnaden mellan mitt och ditt vara glasklar och obestridligt tydlig. Gåvor till kyrkan är inte gåvor till partipolitiska projekt. Kyrkans resurser är inte politiska partiers resurser. När den gränsen suddas ut kommer förtroendet för vår kyrka med rätta att falla som en sten. När den gränsen inte är klar och tydlig är det livsnödvändiga förtroendet för den kyrkliga organisationen snart förbrukat. Både bland dem inom och bland dem utanför själva organisationen.


PS. Stockholms stifts ledning arbetar på att skapa en "stiftsgemensam mötesplats". Vad och varför är oklart. Det blir spännande att se om det finns någon sanning i ryktet som säger att det eventuellt är tänkt att Seglora Smedja ska tas upp i och bli en del av denna.  

4 kommentarer:

 1. Kommentar till ditt P.S. Noterar att Helle Klein predikade i Storkyrkan i söndags.

  SvaraRadera
 2. Bra skrivet - inte så i affekt som jag kan bli när jag tänker på detta. Tack!

  SvaraRadera
 3. Elin Eriksson2 april 2014 22:11

  Förmodligen kommer detta försnillande av församlingens gåvor till Gud och Kyrkan att fortsätta tills biskop Brunne pensioneras. Hur länge till dröjer det?

  SvaraRadera
 4. Marie, så var det. Det kan man förstås fundera kring.

  Carolina, tack för uppmuntran.

  Elin, samtalet blir mest konstruktivt om vi avstår från personangrepp.

  SvaraRadera