10 december 2013

#192. Kallet...

Och ordet kom – var det en gud
som talade eller en djävul? – Gå
till denna fattiga församling; låt dem trampa
på dina drömmar; lär att tystnad

är vishet. Var ensam med dig själv
liksom de är ensamma i vindens
kalla rum. Lyssna till marken
som mumlar jordens monotona

sång: jag är hungrig, jag
är hungrig, trots den röda dyngan
från detta folk. Se dem gå
en efter en genom den mörka dörren

med dina böners skrynkliga biljett
i händerna. Dela deras förtvivlade
glädje då deras tröga barn
föds. Pröva din tro

i anden på deras ansikten som stirrar
tomt, på skönhetens kapitulation
för sanningen, på själen då den säljer sig
för ett litet hörn

vid kroppens eldstad. Lär hur tunt
fönstret är som finns
mellan dig och livet, och hur
tanken skär sig om den kliver igenom.

R.S. Thomas

  • Thomas, R.S., 1997: Mässa för hårda tider. Lund: Ellerströms. S. 31. (Ur Laboratories of the Spirit, 1975. Översättning av Bo Gustavsson.)

2 kommentarer: