17 december 2013

#195. Goda krafter...

Varje veckas församlingsarbete är fyllt av guldkorn. Vår kyrka är verkligen en stor gemenskap av goda krafter. Vi är ofta olika varandra. Men olikheter är inte felaktigheter. Lika ofta är olikheterna en tillgång och en styrka. Olikheternas olika tankar är vår gemensamma resurs och tillgång. Så länge vi talar med varandra. Hellre än om varandra. När vi talar med varandra öppnar sig ofta nya och lärorika möjligheter. Motsatsen till samtal om.

Vårt gemensamma samtal med varandra behöver näring i form av nya tankar. Talade eller skrivna. Talade får vi av varandra, skrivna genom att läsa böcker. Det har nyligen kommit ut en ny bok som är spännande och intressant på många sätt. En bok som har vuxit fram i och ur detta vårt gemensamma samtal. Och som samtidigt är just en källa som ger ny näring åt vår kyrkas goda samtal med sig själv. Boken är "Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning. Texter ur tidskriften Evangelium 2012-2013" under redaktion av Sofia Lilly Jönsson.

Tidskriften Evangelium har vuxit och växer fram som en av de mest konstruktiva, nyskapande och goda krafterna i vår kyrka. Det finns goda skäl att ta del av alla de tankar som tagit form och kommit till uttryck i tidskriften. Det finns lika goda skäl att konkret stödja den förening som står bakom Tidskriften Evangelium. Det kan man göra på flera sätt. Ett sätt är att köpa den nyligen utkomna boken, till sig själv eller som gåva till någon annan.

Vår kyrka är fylld av goda krafter och som i alla tider behöver de goda krafterna allas vårt konkreta stöd och vår uppmuntran. Tidskriften Evangelium är en sådan god kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar